Taito Group är en riksomfattande service- och expertorganisation som främjar hantverkskulturen som konst och näring. Organisationen erbjuder möjligheter för både amatörer och yrkesfolk att utveckla sina färdigheter och göra sig förtrogna med hantverksbranschen och -traditionen.

Organisationen består av Taitoförbundet och 19 regionala taitoföreningar. Föreningarna bedriver sin verksamhet i hantverkscenter runtom i landet.


 
Tidskriften Taito