Taito-kulttuuriteko 2013

Taito Kymenlaakso
Pisto-hanke ja hankkeen nuoret toimijat

 

Haminan alueella toimivalla Perinteensiirtohanke PISTOS – pahennustako perinteeseen -hankkeella on uusi ja ennen kokeilematon tapa siirtää käsityöperinnettä sukupolvelta toiselle. Perinteen siirtäminen nykynuorille on haasteellista ja onnistuu harvoin perinteisillä vanhemmalta nuoremmalle -opetusmenetelmin. Pistoksessa nuoret ja eri-ikäiset ammattilaiset etsivät yhdessä tuoreita tapoja perinteisten mallien ja työtapojen hyödyntämiseen massamuodin valtaamassa maailmassa. Hankkeessa nuoret eivät ole toiminnan kohteita vaan tekijöitä.


Hankkeen ideointipohja perustuu kansanomaiseen pukeutumiseen ja kansallispukuihin. Työpajoissa ei kuitenkaan valmisteta kansallispukuja vaan ammennetaan niistä ideoita ja taitoa nykypäivän nuorten vaatteisiin, koruihin ja asusteisiin. Nuoret toimivat suunnittelijoina, toteuttajina, valokuvaajina ja kirjoittajina, malleina kuvauksissa, antavat haastatteluja ja edustavat hanketta. Nuorten kautta Pistos on uskottava sen oikealle kohderyhmälle eli nuorille.

Taito-kulttuuriteko myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena merkittävästä
käsityö- ja taitokulttuuria edistävästä teosta tai toiminnasta. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito kutsuu kulttuuriteon valitsijan. Käsi- ja taideteollisuuden edistämissäätiö myöntää kulttuuriteosta palkitulle yhdistykselle 1 000 euron stipendin. 2013 Taito-kulttuuriteko valinnan teki professori Janne Vilkuna ja hän perusteli valintansa seuraavasti:


Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito määrittelee Taito-kulttuuriteon ominaisuuksiksi muun muassa, että se elää vahvasti tätä päivää, on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, esimerkki hyvästä ja vaikuttavasta toiminnasta, joka edistää käsityökulttuuria ja on viestinnällisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava. Valitsemani Taito-kulttuuriteko 2013 täyttää kaikki nämä kriteerit.


Uusiokäyttö on yksi keskeinen tapa toteuttaa kestävää kehitystä. Kulttuurinkin kehitys on aina perustunut uusiokäytölle, uuden luomiseen perinteen aineksista. Kaiken perinteen jatkuvuuden kannalta on aivan olennaista, että aikanaan kukin sukupolvi toteaa sen merkitykselliseksi ja käyttökelpoiseksi itselleen. Ellei näin käy, perinne kuihtuu ja katoaa.

Kansallisuusaatteen aikana kansanpuvuista luodut kansallispuvut, joista useita on myöhemmin uudistettu, olivat ajalleen ominainen arvokas kulttuuri-ilmiö. Arvokkaita ne ovat edelleen juhlapukuina, mutta ajat ovat muuttuneet: on havaittu kansallispukujen taustalla olevan kansaomaisen käsityökulttuurin tavaton rikkaus, josta voi vanhan juhlavasti säilyttämisen ja käyttämisen lisäksi myös luoda uutta tyylikästä arkiesineistöä.

Taito Kymenlaakson Pistos-hanke on Taito-kulttuuriteko 2013, koska hanke toteuttaa monipuolisella tavalla kestävän kehityksen periaatteita, osallistuttaa uutta sukupolvea, nuorisoa, perinteen siirtoon ja uudistamiseen sekä edistää yhteistyötä paikallisten museoiden kanssa. Nuoret ovat valmistaneet hankkeen työpajoissa perinteisiin kansan- ja kansallispukuihin tukeutuen yksilöllisiä nykypäivän kansanpukuja, -asusteita ja -koruja. Toivon, että Pistoksen esimerkki innostaa muitakin tahoja vastaavaan ennakkoluulottomaan perinteen kohtaamiseen.

 

Lisätietoja Pistos-hankkeesta:

Taito Kymenlaakso, Haminan käsityökeskus, puh. (05) 354 1598, hamina(at)taitokymenlaakso.fi
www.taitokymenlaakso.fi