Taito Group

Taitoliitto (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry) ja alueelliset taitoyhdistykset muodostavat valtakunnallisen kaksikielisen palvelu- ja asiantuntijajärjestön Taito Groupin. 

Vuonna 1913 perustettu Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liiton julkaisema TAITO-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1907.

Koko maassa toimivan Taitojärjestön verkostoon kuuluu 18 taitoyhdistystä ja niiden yli 100 kiinteää toimipaikkaa. Järjestö on merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 200 vakinaista toimihenkilöä ja lisäksi työssä on mukana projektihenkilöstöä, kurssiopettajia, työllistämisvaroin palkattuja ja harjoittelijoita. Järjestö saa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta valtion tukea neuvontatyöhön, mutta rahoituksesta noin 2/3 on järjestön omarahoitusta. 

Taitojärjestö on aktiivinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona.  Järjestön arvot ovat luovuus, taito, yrittäjyys ja kestävä kehitys. Otamme vastuuta käsityön aineettomasta kulttuuripääomasta ja monipuolisista käsityötaidoista, sekä vahvistamme itsetekemisen kulttuuria. Järjestön tuottamat palvelut tarjoavat väylän luovuuden käyttöön ja kehittämiseen. 

Taitoyhdistykset tuottavat monipuolisia palveluja käsityön harrastajille ja ammattilaisille. Itseään pääsee toteuttamaan ja taitoja kehittämään kursseilla ja työpajoissa sekä taiteen perusopetuksen käsityökouluissa. Käsityöhön voi tutustua lukuisissa tapahtumissa ja näyttelyissä. Taitoyhdistykset edistävät käsityöalan yrittäjyyttä mm. tuottamalla yrityspalveluja ja markkinoimalla ja myymällä tuotteita myymälöissä ja myyntitapahtumissa. 

Toiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä.  Järjestön koulutuksen ja neuvonnan asiakasmäärä on vuosittain yli 110 000 ja taiteen perusopetuksen käsityökoululaisten määrä on 3 600. Messu- ja näyttelytapahtumat keräävät yli 600 000 kävijää.