Tutkimukset, selvitykset

KÄSITYÖ- JA MUOTOILUALAN YRITTÄJÄ 2015 -SELVITYS
ilmestynyt kesäkuu 2015

Vähemmän yrittäjiä - enemmän optimismia

Taitoliitto tuottaa kahden vuoden väliajoin ”Käsityö- ja muotoilualan yrittäjät” -selvityksiä, joissa kartoitetaan muun muassa käsityöalan yritysten ajankohtaista tilannetta, kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden näkymiä. Tuorein selvitys tehtiin keväällä 2015.
Käsityöalojen yritysten ja työllisyyden määrä on vähentynyt jatkuvasti 2000-luvulla. Vielä vuonna 2003 osaamisalalla oli kauppa- ja teollisuusministeriö KTM:n mukaan noin 9 400 yritystä, jotka työllistivät suoraan lähes 14 000 työntekijää. Vuosina 2011-13 eli varsin lyhyessä ajassa alan yritysten määrä oli vähentynyt yli 500 yrityksellä ja työllisyys oli heikentynyt lähes 700 henkilöllä.

Taitoliiton vuoden 2015 yrittäjäkysely osoittaa, että liikevaihdon kasvu on taittunut kuluneen vuoden (2014-15) aikana ja myös kannattavuus on heikentynyt. Kannattavuutta on heikentänyt kuluneen vuoden aikana muun muassa tuotannonkustannusten nopea kasvu.

Käsityöalojen yrittäjät suhtautuvat silti myönteisesti tulevaisuuteen, sillä 35 prosenttia alan yrittäjäkyselyihin vastanneista arveli yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien paranevan seuraavan vuoden (2015-16) aikana. Alan yritysten optimismi näkyy selvästi liikevaihdon kasvuodotuksissa. Noin 60 prosenttia Taitoliiton kyselyyn vastanneista oli keväällä 2015 sitä mieltä, että yrityksen liikevaihto kohoaa seuraavan vuoden aikana.

Yrittäjäkyselyn mukaan käsityöalan yritysten tärkeimmät menestystekijät ovat yhteydessä korkeaan laatuun ja sen valvontaan, yrittäjän omaan persoonaan ja yrityksen kykyyn erottautua kilpailijoista.

Käsityöalan yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämistarpeet liittyvät yrittäjäkyselyjen mukaan usein digitaaliseen ympäristöön. Sen sijaan ulkoisen toimintaympäristön kehittämisen painopiste on vahvasti verotuksessa. Monet käsityöalojen yrittäjät kokevat erityisesti arvonlisäveron liian korkeaksi.

Lue koko selvitys (pdf tiedosto, 64 sivua).

KÄSITYÖ- JA MUOTOILUALAN YRITTÄJÄ 2013 -SELVITYS

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry teki kevään 2013 aikana kolmannen kerran kyselyselvityksen käsityö- ja muotoilualan yritysten nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Kuluttajien kiinnostuksen käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilutuotteita kohtaan katsotaan kuitenkin jossain määrin vähentyneen. Yrittäjät uskovat onnistumisen mahdollisuuden olevan tuotteessa. Arvonlisävero koetaan työvaltaisella alalla epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi.
Opens internal link in current windowLue lisää

 

KÄSITYÖ- JA MUOTOILUALAN YRITTÄJÄ 2011 -SELVITYS
Suomessa käsityö- ja muotoilualalla toimii arviolta 10-15 000 yrittäjää. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti helmikuussa 2011 käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilualan yrittäjille ja sisäänostajille suunnatut kyselyt. Yrittäjäkyselyn teemoina olivat ammatti-identiteetti, yritystoiminnan menestystekijät, kuluttajien ostokäyttäytyminen, internetin merkitys markkinoinnissa ja kehittämistoimenpiteet. Yrittäjät vastasivat kyselyyn aktiivisesti. Vastauksia kertyi 431 yrittäjältä ja 16 sisäänostajilta. Yrittäjäkysely toteutettiin yhteistyössä Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa.

Lue selvityksen tiivistelmä.

Tutustu koko tutkimukseen (tulostettava 60 sivuinen pdf julkaisu)

 

KÄSITYÖYRITTÄJÄ 2009 -SELVITYS
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti helmikuussa 2009 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille ja sisäänostajille suunnatut internet-kyselyt yritysten tilanteesta ja tuotteiden markkinoinnista. Kyselyiden tavoitteena oli kerätä ajankohtaista tietoa käsityöalan yrityksistä ja verrata sitä aiemmin toteutettuihin selvityksiin. Kyselyihin vastasi 213 käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilualan yrittäjää ja 18 sisäänostajaa.
Lue Käsityöyrittäjä 2009 -selvitys pdf.

 

KÄSITYÖYRITTÄJYYDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA
Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut käsityöalan kehittämisstrategian, Käsillä yrittäminen. Käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2007–2013. Strategiassa haetaan eväitä siihen, miten parantaa käsityöalan yritystoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta. Pdf-muotoisen strategian voi tulostaa tai tallentaa kauppa- ja teollisuusministeriön sivuilta www.tem.fi > Julkaisut.

TAITO INNOVAATIOT 2001–2006 -projektin toiminta ja tulokset
Taito Innovaatiot 2001–2006 -projekti oli Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n valtakunnallinen käsi- ja taideteollisuusalan kehittämis- ja koulutushanke ja osa kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa toteutettavaa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa vuosina 2001–2006. Hankekokonaisuudessa kehitettiin käsityöyritysten, matkailun sekä muiden toimijoiden verkostoitumista, yhteistyömuotoja ja toimintatapoja.
Taito Innovaatiot -projektin loppuraportin tiivistelmä (pdf 575 kt)
Taito Innovaatiot 2001–2006 -projektin toiminta ja tulokset -raportti (pdf 1,5 Mt)

TUTKIMUSTIETOA KÄSITYÖALASTA
Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut kaksi käsityöalaa koskevaa tutkimusta. Molemmat julkaisut voi tulostaa tai tallentaa alla olevista linkeistä tai kauppa- ja teollisuusministeriön sivuilta www.tem.fi > Julkaisut.

Lith, P. 2005. Käsityöyrittäjyys Suomessa 2000-luvulla. Yritykset ja alan keskeiset kehityslinjat. KTM Julkaisuja 10/2005. (pdf, 600 kt)
Tutkimus on luonteeltaan toimialaselvitys, joka antaa yleiskuvan käsityöyrittäjyyden ilmenemismuodoista, yritysrakenteesta ja kehitystrendeistä sekä kasvuyrittäjyydestä ja yritysten taloudesta 2000-luvulla, keskeisistä markkinoista ja yritystoiminnan kehittämistarpeista.

Kälviäinen, M. (toim.) 2005. Käsityö – yrittäjyys – hyvinvointi. Uusia liiketoimintapolkuja. KTM Julkaisuja 9/2005. (pdf, 3 Mt)
Selvityksessä tarkastellaan käsityön uusia liiketoimintapolkuja hyvinvointialalla. Raportti on toteutettu tutkijaverkkoyhteistyönä.
Käsityöllisen liiketoiminnan mahdollisuuksia hyvinvoinnin tuottamisessa on kuvattu sekä tuotteiden valmistuksen että käsityön tekemiseen liittyvän ohjaustoiminnan osalta. Haastatteluissa ja tutustumiskohteissa on tarkasteltu uudenlaisen verkottumisen mahdollisuuksia.

KÄSITYÖYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET SELVITETTY
Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa Käsin tehty tulevaisuus -tutkimuksen. Aineisto julkaistiin kirjana, joka kokoaa käsityöyrittäjyyden nykytilaa ja tulevia mahdollisuuksia käsitelleen tutkimus- ja selvitystyön tulokset ja antaa lähtökohtia tulevaisuuden rakentamiseen osoittamalla kehittämiskohtia ja -haasteita. Keskeinen viesti on käsityöyrittäjyyden erityislaatuisuus ja sen vaatimat kehittämistoimenpiteet, käsityöyrittäjän osaamisen haasteet sekä käsityön näkyvyyden vahvistaminen. Kirjan toimittajat ovat Marketta Luutonen ja Anne Äyväri. Työ jatkuu kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa seurantaryhmässä. Raportti on julkaistu Sitran verkkosivuilla.
Käsin tehty tulevaisuus 2002 (pdf, 1 215) kt

KÄSITYÖYRITYKSET MERKITTÄVIÄ TYÖLLISTÄJIÄ
Käsi- ja taideteollisuusliitto on toteuttanut yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa vuosina 1998 ja 2000 käsityöyritysten tilaa kuvaavat barometrit, joihin on haastateltu 300 päätoimista käsityöyrittäjää. Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 barometri osoittaa, että käsityöyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä yritysten pienestä koosta huolimatta. Niiden on arvioitu työllistävän noin 30000 ihmistä. Enemmistö käsityöyrittäjistä on naisia (67%) ja alle puolet on iältään alle 45-vuotiaita. Yrittäjistä valtaosalla on käsityöalan koulutusta. Käsityöyritykset valmistavat yleensä konkreettisia tuotteita ja jossain määrin tuottavat koulutuspalveluja. Tuotteet ovat käyttöesineitä sisustukseen tai vaatteita ja asusteita, ja niiden materiaalit ovat useimmiten luonnonmateriaaleja kuten villaa, puuvillaa, puuta tai kiveä. Yritysten tuotannosta merkittävä osa perustuu yksittäiskappaleiden valmistukseen. Käsityöyritykset toimivat sekä alihankkijoina toisille yrityksille että käyttävät alihankintatyötä omassa tuotannossaan.
Käsityöyritysten tila ja kehitys - barometri 2000 (pdf, 580 kt)