Kestävä käsityö


Kestävä käsityö ei ole pelkästään kierrätystä tai tuunaamista. Se on aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä, hyvää muotoilua, tarkoituksenmukaisia materiaaleja ja kauneutta.  Taitojärjestö tekee kestävää ja vastuullista käsityötä näkyväksi ja tuo sen ihmisten saataville. Kestävä käsityö huomioidaan kaikissa järjestön toiminnoissa ja palveluissa ja niitä kehitetään sen mukaisesti. Haluamme että ihmisissä piilevä käsityötaito pääsee esiin ja näkyy hyvänä ympäristönä ja oivallisina tuotteina.

Kestävän käsityön ydinajatus voidaan kiteyttää kuudella sisältöteemalla:

KESTÄVYYS

Kestävyys on tuotteen, palvelun ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta niin että otetaan huomioon koko elinkaaren vaikutukset. Tuotteet ja palvelut suunnitellaan niin että ne kuluttavat luonnonvaroja mahdollisimman vähän.  Kun tuotteen käyttöikä on pitkä ja se on vielä senkin jälkeen kierrätettävä, se rasittaa ympäristöä vähiten. Myös sosiaalinen kestävyys on tärkeää, tuotteita ei tule valmistaa heikommassa asemassa olevien kustannuksella.

KULTTUURI

Kestävä kulttuuri on sitä taito- ja tietopääomaa, joka siirtyy sukupolvelta toiselle ja jolla varmistetaan elinvoimainen ja luontoa kunnioittava elämäntapa myös tuleville sukupolville. Kulttuuri käsityössä sitoutuu esinekulttuuriin, aineettomaan ja aineelliseen ympäristöön ja monikulttuurisuuteen. Taitokulttuuri siirtää osaamista eteenpäin. Kulttuuri on myös eettistä ja elinikäistä oppimista joka tukee kestävämpiä arjen valintoja.

KAUNEUS

Kestävä käsityö pyrkii eettisiin ratkaisuihin, joissa tuotteen käyttötarkoitus määrittää kauneutta. Käyttöesineen ja taide-esineen kauneusmäärittely on erilainen. Käsityötuotteen kauneudesta osa voi syntyä myös tunnesiteen kautta. Myös kulttuuritaustalla on suuri merkitys myös käsityön kauneusarvoissa.  

KOSKETUS

Käsityö on usein silta eri aikakausien, kulttuurien ja ihmisten välillä. Se koskettaa. Käsityöllä on kyky liittää yksilö osaksi yhteisöä hyödyntäen kulttuurihistoriallista perintöä, eri tekniikoita, materiaaleja ja tieto-taitoa. Tuotteisiin liittyy usein merkityssisältöjä jotka vaikuttavat hankintapäätökseen tai haluun oppia taito.  

KANNATTAVUUS

Kannattavuus on tärkeää erityisesti silloin kun käsityö on elinkeino. Tuotteen ja palvelun kysyntä ovat luonnollisesti tärkeimpiä asioita mutta kestävän ajattelun kannalta myös hyödyllisyys on tärkeä asia. Hyöty voi käytännön tarpeen lisäksi olla iloa, taitoa ja hyvinvointia.

KOMMUNIKAATIO

Hyvä kommunikaatio on vuoropuhelua yhdessä tekemisen kautta. Kun käsityötuotteen, tekijän, tuottajan ja käyttäjän välillä vallitsee yhteisymmärrys, on kommunikaatio oikeilla linjoilla. Hyvä kommunikaatio luo kaiken aikaa käsityölle ilmiönä uusia merkityksiä. 


© Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry  ja Kestävän käsityön –oppimateriaali / Taina Saha

 

Taina Sahan artikkeli Kestävä käsityö elämään.

 

Lue lisää käsityöalan yrittäjien kestävästä käsityöstä:
Opens internal link in current windowKoru- ja taidekäsityö A. Kangasniemi
Opens internal link in current windowKarkelo
Opens internal link in current windowApan Koru

Opens external link in new windowPapiina