Taito-trendit kysely 2012

 

Käsitöiden tekeminen ja käyttäminen on tällä hetkellä kenties katu-uskottavampaa kuin koskaan aiemmin. Käsityöt ovat muotia. Samaan aikaan käsi- ja taideteollisuusalalla vaikuttavat monet koulukunnat ja ristiriidat. Tulevaisuuteen uskotaan, mutta minkälaiseen?

Käsityöalan harrastajien määrä on kasvanut, yksilöllinen pukeutuminen on in, kierrätys kiinnostaa, ekologisuudesta on syntynyt itseisarvo, tiukat asenteet ovat löystyneet. Muun muassa tällaisia vastauksia saatiin Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry:n keväällä 2012 tekemästä käsityöalan trendikyselystä, johon vastasi noin 460 vastaajaa. Vastaajista valtaosa oli alalla työskenteleviä tai alan harrastajia.

Tässä muutamia poimintoja kyselyn tuloksista.

KÄSITYÖN HARRASTAJIEN MÄÄRÄ

  • Noussut
  • Ala trendikkäämpi kuin koskaan.
  • Laumasieluisuus ja yhteisöllisyys on tätä päivää. 

NOPEAT KÄSITYÖT OVAT IN

  • 86 % vastaajista uskoi nopeiden käsitöiden ja lyhyiden kurssien suosion vain lisääntyvän.

VAHVA ITSETEKEMISEN KULTTUURI LISÄÄ KÄSITYÖN TRENDIKKYYTTÄ

  • 88 % vastaajista uskoo itsetekemisen lisääntyvän.

KÄSITYÖ LUO HYVINVOINTIA

  • 96 % vastaajista uskoi käsityön hyvinvointimerkityksen korostuvan tulevaisuudessa.
  • Eettinen käsityö ja hyväntekeväisyys käsityön kautta ovat monille tärkeitä arvopohjia.

 

Kuvat Sami Perttilä.

 

 

 

 

 

Käsityö on
 trendikkäämpää 
kuin koskaan?

 

 

 

 

 

Taito-lehdessä 5/2012 laajempi esittely Taito-trendit tutkimuksen tuloksista.