Perinteisesti vahvoillakin keramiikan valmistuksen alueilla, kuten Keski-Italiassa ja Ranskassa, on haasteita alan maailmanlaajuisessa kilpailussa. EU-rahoitteisessa CLAY-hankkeessa tavoitteena on vahvistaa keinoja keramiikka-alan yritysten tukemiseksi.

Keramiikan ikivanhat perustekniikat ovat monille tuttuja. Kilpailuetua etsitäänkin voimakkaasti kehittyvästä materiaaliteknologiasta ja digitalisoitumisesta. Verkostoituminen, yhteistyö eri toimialojen välillä, uusien näkökulmien oivaltaminen ja teknologioiden omaksuminen ovat tärkeitä suuntaviittoja tulevaisuuden käsi- ja taideteollisuusalan toimijoille eri puolilla Eurooppaa. Samaan aikaan kädentaitojen jatkuvuudesta huolehtiminen on äärimmäisen ajankohtainen kysymys. Näin on erityisesti Suomessa, jossa keramiikan alan opetus on yhä vahvemmin vapaan sivistystyön varassa.

Koulutuksen ohella yritysten kehittymisen tukeminen on tärkeää. Tätä varten hankkeessa on kerätty hyviä käytäntöjä. Suomesta mukaan poimittiin Taito Yrityslaboratorio -konsepti, jonka avulla yrittäjä voi testata tuotteitaan tai toimintamallejaan suoraan asiakkaalla. Yrityslaboratorio-malli on hyväksytty eurooppalaiselle kehittämistoimien alustalle ja on esillä hankkeen hyvien käytäntöjen kokoelmassa, jossa pääsee tutustumaan myös muihin hankkeessa koottuihin käytäntöihin. Vuoden 2020 Taito yrityslaboratorio siirtyi vuodella korona pandemian takia mutta tavoite on järjestää uusien yrittäjien esiintyminen syksyn 2021 Suomen Kädentaidot -messuille.

CLAY-hanke toteutetaan koko EU-alueen kattavasta Interreg Europe -ohjelmasta. Hankepartnereita on viidestä maasta. Pääpartneri on Umbrian alue Keski-Italiasta, jossa keramiikalla on hyvin pitkät perinteet. Muut kumppanit ovat AEuCC – keramiikkakaupunkien yhteistyöryhmä Espanjasta, Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio Romaniasta, Keramiikan ja lasin teknologiakeskus (CTCV) Portugalista, Euroopan keramiikkakeskuksen kehittämisjärjestö Ranskasta sekä Etelä-Pohjanmaan liitto Suomesta.

Lue lisää CLAY-hankkeesta osoitteissa www.epliitto.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-hankkeet/clay     ja www.interregeurope.eu/clay.

Kuvateksti: CLAY-hankematkalla Ranskan Limogesissa (helmikuu 2019) tutustuimme muun muassa Imerys-tehtaiden tuotekehitykseen. Yritys on kehittänyt keramiikan 3D-tulostamiseen soveltuvia massoja.

Teksti ja kuva: Elisa Kraatari