Käsityön opetuksen yhtenäistäminen yhdeksi monimuotoiseksi käsityöksi on viime päivinä puhuttanut hallitukselle esitetyn kysymyksen johdosta. Kysymyksen mukaan tekstiilityöllä ei nähty olevan yhteyttä tämän päivän työelämään. Käsityöyrittäjät ottavat kantaa aiheeseen:
"Useat käsityöyritykset ovat huolissaan kysymyksen sisällöstä sekä suorista asiavirheistä. Kansanedustajan huoli on varmasti oikea ja teknisen työn taidot ovat tärkeitä niin elämän kuin elinkeinoelämän kannalta. Toisin kuin Ala-Nissilä luulee, tekstiilityöstä saaduilla taidoilla on paljon kognitiivisia merkityksiä, ne edistävät luovaa ajattelua ja kehittävät matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja."

Kannanotto kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän hallitukselle 27.2. jättämään kysymykseen – Suomen Yrittäjänaiset

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä on jättänyt 27.2. hallitukselle ​kysymyksen (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_675+2018.pdf), jossa hän vaatii toimia koulun teknisen työn aseman ja opiskelijoiden teknisten kädentaitojen valmiuksien parantamiseksi. Ala-Nissilä…

Alkuperäinen Facebook-postaus »