Valtakunnallinen kansallispukutoiminta keskittyy jatkossa Jyväskylään.
Suomen Kotiseutuliiton tiloissa Helsingissä toiminut Suomen kansallispukuneuvosto yhdistetään Suomen käsityön museon yhteydessä toimivaan Suomen kansallispukukeskukseen Jyväskylään. Neuvoston kansallispuvut ja arkisto lahjoitetaan Suomen käsityön museolle.
 
Kansallispukutyötä tukemaan on perustettu Suomen kansallispukujen ystävät -yhdistys, joka siirtymävaiheessa vastaa kansallispukuneuvoston omaisuudesta ja siirtymävaiheen käytännön toimenpiteistä. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki kansallispukuneuvostossa mukana olleet yhteisöt: Suomen Nuorisoseurojen Liitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito, Suomen Kotiseutuliitto, Kalevalaisten Naisten Liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry,
Finlands Svenska Folkdansring r.f., Karjalan Liitto sekä Kalevala Koru.
 
Suomen kansallispukuneuvosto perustettiin 18.12.1979. Sen tehtäviä olivat kansallispukuihin liittyvä tutkimus ja kansallispukujen kokoamis- ja tarkistamistyö sekä kansallis- ja muinaispukujen käytön edistäminen. Lisäksi neuvosto on tukenut alan koulutusta, tiedotusta ja julkaisutoimintaa.
 
Vastavalittu kansallispukukonsultti Taina Kangas aloittaa työnsä kansallispukukeskuksessa elokuussa  
 
Kansallispukuneuvoston pitkäaikainen kansallispukukonsultti Leena Hokkanen on jäänyt eläkkeelle ja hänelle valittiin seuraaja jatkamaan työtä Suomen kansallispukukeskuksessa. Kansallispukukonsultin tointa haki ajoissa 10 hakijaa. Heistä valittiin työ- ja muiden todistusten perusteella haastatteluun kolme hakijaa.
 
Suoritetun haastattelun perusteella valittiin toimeen artenomi AMK, kansallispukutaitaja Taina Kangas. Haastattelussa ja valinnassa painottuivat valitun henkilön hyvä alan koulutus ja pitkäaikainen kokemus kansallispukujen valmistukseen liittyvistä prosesseista,hyvä kansallispukuneuvoston toimintatapojen tuntemus sekä hyvä valmius toimia kansallispukualan valtakunnallisena kehittäjänä. Näillä näkymin Taina Kangas aloittaa työnsä Suomen kansallispukukeskuksessa elokuun puolivälissä 2010.
Ensimmäisenä tehtävänä on suunnitella kansallispukukeskuksen toimintaa yhteistyössä kansallispukutoimijoiden kanssa.