Taitoyhdistysten käsityö- ja muotoilukouluissa opiskelee yli 3000 oppilasta ja harrastustoiminta siirtyi poikkeustilan alkaessa etäopetukseksi siinä missä peruskoulujen opetuskin. Lukukausi jatkuu vielä joitakin viikkoja keväällä ja nyt on saatu ensimmäisiä kokemuksia siitä, miten taiteen perusopetuksen kädentaitojen opinnot ovat vapaa-ajalla sujuneet ja miten opetus on voitu nopealla aikataululla siirtää verkon välityksellä järjestettäväksi.

Taito Pirkanmaan Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän opettaja Katja Malinen kertoo, että heti lähiopetuksen estyttyä mietittiin mitä uusia, oppilaita innostavia kanavia voitaisiin käyttää opetuksessa. On tärkeää tavoittaa oppilaat heille luontaisten välineiden kautta ja innostaa heidät käsityötekemisen pariin. ”Oppilaiden opintotehtäviä on jaettu monen kanavan kautta, ikäryhmä huomioiden. Oppilaille tuotetaan myös Näpsä kit –tarvikepaketit, joiden avulla kotonakin tehtävien tekeminen onnistuu. Kommunikointi opettajien ja oppilaiden välillä on lähtenyt hyvin käyntiin ja meille on palautettu kuvina toinen toistaan hienompia töitä,” Katja Malinen kertoo.

Opetuksen uudet kanavat on ajateltu oppilaiden näkökulmasta. Nuorten suosima TikTok-kanava avattiin ja siellä jaetaan opetuksen arkea leikkisällä otteella. Youtube taas toimii etäopetuksen lisämateriaalin kanavana.

Myös Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukouluissa etäopetukseen hypättiin vauhdikkaasti. ” Meillä on tavoitteena laatia sellaisia tehtäviä, joihin materiaalia löytyy joko kotoa tai luonnosta. Osassa taitokeskustemme opetuspisteissä on myös koottu materiaalikasseja oppilaille”, kertoo rehtori Erja Haavisto.

”Käsityökoulun tehtävien ei ole tarkoitus kuormittaa oppilaita vaan tuoda iloa ja vaihtoehtoja vapaa-ajan tekemiseen sekä pitää yllä käsityöharrastusta. Nyt on hieno tilaisuus harjoittaa myös havainnoinnin opettelua ja tarkkailla lähiympäristön värejä ja muotoja, koska elinpiirimme on tilanteesta johtuen pienentynyt. Ajattelemme myös, että on hyvä aktivoida oppilaita pois ruudun ääreltä”, Erja Haavisto jatkaa.

Kuvassa:
Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän opettaja Katja Malinen ja Aino Malinen valmistelevat etäopetusmateriaalia.

 

luonnos käsityökoulutyöhön