Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Group
tarjoaa hyvän elämän eväitä

Maamme talous on ajautunut taantumaan maailmanlaajuisen finanssikriisin myötä. Taantuman vaikutukset eivät liity vain yritysten rahoitusvaikeuksiin ja lisääntyvään työttömyyteen, vaan myös yhteiskunnan ja talouden toimintamallit ja rakenteet ovat muutoksessa. Tähän vaikuttavat perinteisten toimialojen vaikeudet ja uudistumistarpeet mutta myös ilmastonmuutos.  Samalla ihmisten arvomaailmassa tapahtuu siirtymiä: talouskasvun sijaan arvostetaan yhteisöllisyyttä, itse tekemistä ja kestävää kehitystä. Näillä yhteiskunnallisilla muutoksilla on suuri vaikutus myös käsi- ja taideteollisuuteen.  Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n hallitus kiinnittää strategiansa pohjalta huomiota näihin kysymyksiin ja painottaa seuraavia tärkeitä näkökohtia.

Käsityön merkitys arjessa kasvaa
Käsi- ja taideteollisuusjärjestön yhteiskunnallisen palvelutehtävän merkitys korostuu talouden taantuman ja rakennemuutoksen aikana. Käsityötaidot ovat arvossaan ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Käsityötaidot ovat osa elämänhallintaa. Taito valmistaa ja korjata vaatteita ja kodinesineitä istuu myös saumattomasti kestävän kehityksen linjaan. Jo nyt on nähtävissä lisääntyvää kiinnostusta käsityötoimintaan. Käsityö on voimaannuttavaa toimintaa, joka vahvistaa ihmisen persoonaa ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Samalla se antaa eväitä taloudellisiin ja järkeviin toimintoihin jokapäiväisessä elämässä.

Itsensä työllistyminen
Työttömyyden lisääntyessä nopeasti itsensä työllistäminen ja oman yrityksen perustaminen ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Järjestö auttaa käsityöalan yrittäjyydestä kiinnostuneita. Palveluja löytyy nettisivustolta taito.fi tai suoraan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä. Hyville tuotteille löytyy aina kysyntää ja uusia markkinointikanavia on avattu ja avattavissa. Internet avaa yksittäiselle tekijälle maailmanlaajuiset markkinat.

Yhteisöllisyyden aika
Pitkän yksilöllistymisen ajan jälkeen on nähtävissä paluuta yhteisöllisyyteen. Ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt ja tarve yhdessä tekemiseen on kasvanut. Käsityö on yhteisöllistä toimintaa, jossa voidaan ylittää ihmisten välisiä rajoja ja jopa kielimuuri. Käsityön kieli on globaalia ainutlaatuista toimintaa, joka voi johtaa oppimiseen, luoviin ratkaisuihin, uniikkeihin tuotteisiin ja yritystoimintaan. Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset ja niiden järjestämät tilaisuudet ovat ihmisten kohtaamispaikkoja.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on haaste ja mahdollisuus käsityölle. Kestävän käsityön konseptissa yhdistyvät luon-ninmateriaalit, ekologisuus ja tuotteiden pitkäikäisyys. Kestävällä käsityöllä edistetään kestävää kehitystä vahvistamalla kestävyyteen liittyvää osaamispääomaa, edistämällä järkevää materiaalinkäyttöä sekä valmistamalla käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita.

Monet seikat puhuvat käsityön puolesta. Vaikea taloudellinen tilanne ja yhteiskunnan muutos ei ole uhka käsi- ja taideteollisuudelle. Päinvastoin muutokset avaavat käsityölle uusia mahdollisuuksia tukea ihmisten elämänhallintaa, lisätä yrittäjyyttä, edistää yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n  hallitus esittää vetoomuksen tarttua avautuviin mahdolli-suuksiin ja tarjota ihmisille hyvän elämän eväitä iloisen ja positiivisen käsityön piirissä.

Lisätietoja:
Marketta Luutonen, toiminnanjohtaja, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
marketta.luutonen@taito.fi, puh. 040 708 4447