Taito -käsityökoulu yli 7-vuotiaille Mikkeli

Perusopintojen ryhmät kokoontuvat Vuorikadulla Taito- käsityökoulun tiloissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16.30- 18.15  ja torstaisin klo 17.30- 19.00

Nikkarit kokoontuvat Kenkäveron puupajassa keskiviikko ja torstai-iltaisin.

Lisätietoja  Mikkelin Taito- käsityökoulun ryhmistä.

Vapaita oppilaspaikkoja voit tiedustella 0440 162 229

Perusopinnot yli 7- vuotiaille
Käsityön perusopinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluja yksin ja yhdessä sekä itselle että toiselle. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsityössä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaalle merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisen kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä.

Lukukausimaksu keväällä on 90 e, joka sisältää opetuksen, työvälineet ja materiaalit

Ilmoittautuminen käsityökouluun

Osoite: Vuorikatu 5, 50100 Mikkeli