Taitoliitto / Käsi- taideteollisuusliitto Taito ry tekee nyt kuudennen kerran Käsityöalan yrittäjäkyselyn, jolla keräämme tietoja yrittäjien tilanteesta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Toivomme alan yrittäjien osallistuvan kyselyyn aktiivisesti. Käytämme kyselyn tuloksia toimialan kehittämiseen ja toimitamme tietoa päättäjille, tutkijoille ja alan muille sidosryhmille.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Käsityö- ja muotoilualan yrittäjät 2019 toimiala- ja suhdanneraportin laadinnassa, jonka tekee Taitoliiton toimeksiannosta Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith yhteistyössä liiton omien asiantuntijoiden kanssa. Raportti julkaistaan Taitoliiton verkkosivuilla www.taito.fi kevään 2019 aikana.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään 15. helmikuuta mennessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan lomakkeella antamia tietoja julkaista.

Kyselytutkimus on toteutettu Mainio Survey -kyselytyökalulla (www.mainiosurvey.com) ja kyselytutkimuksen teknisestä suorittamisesta on vastannut Mainio Tech Oy (www.mainiotech.fi).

Käsityön määritelmä

Käsityöllä tarkoitetaan tässä kyselyssä erilaisten esineiden ja tuotteiden suunnittelua ja valmistusta, tekijöiden taiteellisuutta ja luovuutta painottaen. Käsityöhön liittyy läheisesti muotoiluosaamista (design). Designin avulla tuotteille pystytään antamaan toivottuja laatuominaisuuksia koko niiden elinkaarta silmällä pitäen. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi parempi käytettävyys, ergonomia, huollettavuus ja brändin houkuttelevuus.

Käsityö- ja muotoilualan yritykset on määritelty edelleen yrityksiksi, jotka valmistavat muotoiltuja tuotteita käsityönä tai käsin ohjattuja koneita apuna käyttäen. Pääosa yritysten valmistamista tuotteista on yksittäiskappaleita tai pienimuotoista sarjatuotantoa. Paitsi fyysisiä uusia tuotteita tuottavat käsityö- ja muotoilualan yritykset myös käsityötuotteisiin liittyviä korjaus-, koulutus- ja muita palveluja.

Kiitos kun vastaat ja autat kehittämään käsityöyrittäjyyttä!