Seminaarissa pohditaan luonnon ja yhteisöllisyyden merkitystä käsillä tekijöille ja taiteilijoille

Mitä luonto merkitsee käsillä tekijöille ja taiteilijoille? Mikä on yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön rooli? Luonnosta käsin -seminaarissa pureudutaan taiteilijoiden ja käsin tekijöiden luontosuhteeseen sekä käsityön merkitykseen niin tekijälleen kuin osana vapaaehtoistyötä.

Luonnosta käsin -seminaari
la 12.10.2019 klo 10.00–16.30
Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki

Taitoliiton, Suomen käsityön museon ja Museoviraston yhteisessä ponnistuksessa on luennoitsijoina hieno kirjo tutkijoita, taiteilijoita ja käsityöläisiä, jotka kertovat aiheesta omalta kannaltaan. Luentojen välissä eläydytään Taitoliiton ja Suomen käsityön museon keräämiin Minä ja käsityö -tarinoihin näyttelijä Johanna Kokon kanssa, valokuvat Anna-Mari Raunio. Maksullinen seminaari järjestetään Kansallismuseossa la 12.10.2019 klo 10.00–16.30.

Seminaarin aihe punoutuu osaksi aineetonta elävää kulttuuriperintöä, jonka merkitys ja näkyvyys on viime vuosina kasvanut huimasti. Käsityöperintö, sukupolvelta siirtyvä tietototaito ja uudistaminen ovat aineettoman kulttuuriperinnön ydintä. Luonnosta käsin -seminaarissa sukelletaan käsillä tekemiseen, taiteilijuuteen ja yhteisöllisyyteen osana aineetonta kulttuuriperintöä. Seminaarin eri alojen asiantuntijat pohtivat puheenvuoroissaan ilmastonmuutosta, luonnon vaikuttavuutta, onnistumisen tunteita ja yhteisöllisyyttä käsillä tekemisen ja taiteen kautta. Kuinka paljon käsillä tekeminen näyttäytyy tekijänsä persoonallisuuden toteutumana ja ihmissuhteiden rakentajana?

Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttisen esityksessä sukelletaan suomalaisen perheen ihmeelliseen vuoteen ikiroudan maassa ja pohditaan luonnon herkkyyttä Siperiassa. Taitaja Tuula-Maija Magga-Hettan puheenvuorossa liikutaan samassa tunnelmassa, kun hän kertoo elämästään saamelaisessa vuodenkierrossa. Luonto kiinnostaa myös kuvanveistäjä ja biologi Ville Heimalaa, jonka puheenvuorossa punotaan yhteyksiä ympäröivän luonnon ja taiteen kehittymisen välillä osana kulttuuria. Värikkään ja runsaan uran tehneen tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen omaa maailmaa ja yhteyttä luontoon ja kuluttamiseen avaa Suomen käsityön museon amanuenssi Seija Hahl, jonka esityksestä on hyvä jatkaa pohtimaan käsityön merkitystä itsetunnon kehittymisessä ja ylläpitämisessä yhdessä käsityötieteen professori Sinikka Pölläsen kanssa. Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius käy puheenvuorossaan läpi vapaaehtoistoimintaa ja sen tulevaisuuden näkymiä Suomessa, case-esimerkin kertoo pappi Minnamaria Tammisalo, joka tuli luoneeksi lämpöisen someilmiön lohtuhuivien avulla. Seminaari päätetään valokuvaaja Katja Hagelstamin pohdintoihin esineiden aitouden ja niiden valmistamisen taidon arvostuksen nousua esinetulvan ja kuluttamisen pienentyessä tulevaisuudessa.

Seminaarin järjestävät Taitoliitto, Suomen käsityön museo ja Museovirasto.
Seminaarin ilmoittaudutaan verkossa 30.9.2019 mennessä.

ILMOITTAUDU
www.lyyti.in/luonnostakasin_seminaari

Osallistumismaksu 60€, opiskelijahinta 35€. Hinta sisältää lounaan ja kahvit.
 

Seminaarin ohjelma

10.00–10.15 Avauspuhe, Eija Liukkonen, Museovirasto
10.15–11.00 Siperia opettaa, toimittaja Jussi Konttinen
11.00–11.40 Elämäni saamelaisessa vuodenkierrossa, taitaja Tuula-Maija Magga-Hetta

11.45–12.45 Lounastauko

12.45–13.05 Kuvanveistäjä ja biologi Ville Heimalan luonto
13.05–13.25 Sirkan oma satumaailma – tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen tuotannon ulottuvuuksia, Seija Hahl, Suomen käsityön museo
Käsityötarina, näyttelijä Johanna Kokko, valokuva Anna-Mari Raunio
13.30–14.10 Käsin tekemisen merkitys tekijälleen, käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen
Käsityötarina, näyttelijä Johanna Kokko, valokuva Anna-Mari Raunio

14.15–14.45 Kahvitauko

14.45–15.15 Vapaaehtoistyöstä hyvinvointia – Vapaaehtoistoiminnan tila ja tulevaisuus Suomessa, Leo Stranius, Kansalaisareena
Käsityötarina, näyttelijä Johanna Kokko, valokuva Anna-Mari Raunio
15.20–15.35 Case: Lohtuhuivit, seurakuntapastori Minnamaria Tammisalo
15.35–16.20Tulevaisuuden esineympäristö, galleristi Katja Hagelstam
16.20–16.30 Loppusanat, Kikka Jelisejeff, Taitoliitto

Muutokset mahdollisia.

 

Lisätietoja:
Raija Manninen, Suomen käsityön museo, museolehtori, p. 040 502 2887, raija.manninen@jyvaskyla.fi

Seija Hahl, Suomen käsityön museo, amanuenssi, p. 050 311 8886. seija.hahl@jyvaskyla.fi, www.craftmuseum.fi
Leena Marsio, Museovirasto, erikoisasiantuntija, p. 029 533 6017,  leena.marsio@museovirasto.fi, www.museovirasto.fi
Kikka Jelisejeff, Taitoliitto, kehittämispäällikkö, p. 040 7523 662, kikka.jelisejeff@taito.fi, www.taito.fi