Taito Pohjois-Pohjanmaa ry:n käsityökoulu mukaan taiteen perusopetukseen.

Oulun kaupungin kulttuuri- ja sivistyslautakunta on hyväksynyt Taito käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaan opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma perustuu 1.8.2018 voimaan tulleeseen lakiin taiteen perusopetuksesta.
Käsityökoulun toimintaa ja opetussuunnitelma on suunniteltu yhteistyössä Taito Lappi ry:n kanssa, jolla on vuosikymmenten kokemus tavoitteellisesta käsityön opetuksesta lapsille ja nuorille.

Miksi teknologiakaupungissakin tarvitaan käsityökoulua?
Kun lapsi ja nuori oppii mm. tuotteen suunnittelun ja valmistuksen perusasiat, hän kehittää samalla luovaa ongelmanratkaisukykyään, harjaannuttaa käden ja silmän yhteistyötä, visuaalista silmäänsä ja saa onnistumisen kokemuksia. Ryhmätoiminnassa harjaantuvat sosiaaliset taidot ja kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta. Opettajina toimivat alan ammattilaiset, joiden tehtävä on kannustaa ja ohjata lasta ja nuorta oma-aloitteisuuteen.

Toiminnan tavoitteena ei ole pelkästään kasvattaa oppilaista luovien alojen osaajia. Edellä mainittuja taitoja tarvitaan tulevaisuudessa ihan millä alalla tahansa, erityisesti teknologiakaupungissa. Käsityölle omaa taiteen perusopetusta ei Oulun keskustan alueella ole aiemmin ollut tarjolla.

Toiminta alkaa viikolla 35 kulttuuritalo Valveella. Ryhmiä on syyslukukaudelle tarjolla yhteensä neljä ja niitä lisätään tarpeen mukaan. Opettajina toimivat Johanna Lumila ja Johanna Niemi.

www.taitopohjoispohjanmaa.fi