Parsittu ja paikattu -näyttely on Taitoliiton tuottama käsityötä, luovuutta ja näkemyksellistä taitoa esittelevä kokonaisuus, johon haetaan osallistujia. Paikkaaminen ja parsiminen voi olla yllätyksellistä, kekseliästä ja mielenkiintoista, se voi tuottaa lisäarvoa ja olla myös taiteellista ilmaisua. Näyttelyyn toivotaan mielenkiintoisia, tuoreita tulkintoja siitä mitä paikattu, korjattu ja parsittu voi olla. Näyttelyyn osallistuvat voivat toteuttaa teokset haluamallaan tekniikalla ja materiaaleilla, joko perinteisesti tai perinnettä uusien. Näyttelyllä halutaan nostaa myös korjaamisen arvostusta ja kiinnittää huomiota tuotteiden kestävään käyttöön ja uudistamiseen.

Tulosta pdf Parsittu ja paikattu -näyttelyn säännöt

Näyttelypaikat ja -ajat

Parsittu ja paikattu -näyttely on kokonaisuudessaan esillä CraftCornerissa, osa töistä valitaan Suomen käsityön museossa pidettävään näyttelyyn.

15.1.–24.2.2021
CraftCorner, Taito Galleria
Eteläesplanadi 4
00130 Helsinki

Maaliskuu 2021 >
Suomen käsityön museo
Kilpisenkatu 12
40100 Jyväskylä


Aikataulu

Hakuaika: 17.6.–18.9.2020 (klo 16)
Jurytys: viikko 39
Ilmoitukset valituille: viikko 41
Näyttelytöiden toimitus: 8.1.2021
Avajaiset CraftCorner: 14.1.2021
Näyttely CraftCorner, Helsinki: 15.1.–24.2.2021
Näyttely Suomen käsityön museo, Jyväskylä: maaliskuusta 2021 eteenpäin


Osallistujat

Näyttely on avoin kaikille Suomessa asuville käsityön, muotoilun tai taiteen ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille sekä työryhmille.


Näyttelytyöt

Näyttelyyn ehdotettavien teosten tai teossarjojen tulee olla vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneita. Jokainen voi ehdottaa näyttelyyn korkeintaan kolmea teosta tai teossarjaa.

Töiden tulee käsitellä näyttelyn teemaa, tekijän haluamalla tavalla. Työt eivät saa olla ohjattuja opiskelutöitä. Teokset näyttelyyn valitaan kuvien tai luonnosten ja kirjallisten esittelyiden perusteella.

Näyttelyteoksen voi halutessaan laittaa myyntiin. Teosten välityspalkkio on 25%, joka on sisällytettävä myyntihintaan.
Tekijä vastaa teoksensa vakuuttamisesta kuljetusten, varastoinnin, ripustuksen, purun ja näyttelyn ajan. Tekijä maksaa teostensa menokuljetuksen Helsinkiin ja paluukuljetuksen näyttelyn päätyttyä. Taitoliitto vastaa teosten mahdollisen kuljetuksesta CraftCornerista Suomen käsityön museoon.
Tekijä vastaa itse teostensa edellyttämien laitteiden hankkimisesta sekä laite- ja materiaalikustannuksista.


Jurytys

Näyttelyn juryttää tekstiili- ja kuva kuvataiteilija Raija Jokinen. Jurytyksessä arvostetaan omaperäistä teeman tulkintaa, idean tuoreutta sekä ilmaisuvoimaista toteutusta.
Jury valitsee näyttelyyn osallistuvat teokset/teossarjat niistä otettujen kuvien tai luonnosten ja kirjallisten esittelyiden perusteella. Jokainen tekijä / työryhmä voi ehdottaa näyttelyyn enintään kolmea teosta tai teoskokonaisuutta.
Jurytys tapahtuu viikolla 39. Näyttelyyn valituille ilmoitetaan päätöksestä viikolla 41.


Haku

Näyttelyhakemukset tulee toimittaa nimimerkillä varustetussa kuoressa Taitoliiton toimistoon 18.9.2020 klo 16 mennessä. Osoite: Taitoliitto, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki.
Täytä teosluettelo ja yhteystietolomake, jotka suljet erilliseen kirjekuoreen ja varustat nimimerkillä.
Liitelomakkeet tästä linkistä, täytä ja tulosta liitteeksi
Lisää kuvaliitteeksi yksi (1) teoskuva A4 kokoisena väritulosteena jokaisesta teoksesta.
Merkitse jokainen teoskuva nimimerkillä ja teosehdotuksen numerolla, laita koko, materiaalit ja tekniikka myös kuvan yhteyteen.
Jurytykseen lähetettyä kuvamateriaalia ei palauteta.


Aineiston lainaus ja kuljetukset ja toimittaminen

Näyttelyn järjestäjät lainaavat näyttelyyn osallistuvalta tekijältä / työryhmältä / yritykseltä ilmoittautumisen mukaisen aineiston korvauksetta näyttelyä sekä mahdollista verkkoaineistoa varten.
Näyttelyyn valittu aineisto on toimitettava 8.1.2021 mennessä osoitteeseen;
CraftCorner, Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki (050-3508470).
Työt lähetetään matkahuollon kautta jakopakettina, postin kautta Ovelle-toimituksena tai toimittamalla työt henkilökohtaisesti CraftCorneriin. Toimitukset CraftCornerin aukioloaikoina ma–pe 10–18 tai la 10–17.
Jokainen näyttelyyn valittu tekijä / työryhmä vastaa teostensa kuljetuskustannuksista CraftCornerin galleriaan sekä teosten palautuskustannuksista näyttelyiden päätyttyä. Näyttelyn järjestäjät vastaavat näyttelyaineiston kuljetuskustannuksista eri näyttelypaikkojen välillä. Jos näyttelyyn osallistuminen edellyttää matkustamista (teoksen ripustaminen näyttelyyn), osallistuja vastaa lähtökohtaisesti itse kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Näyttelyaineiston kuljetuspakkaukset on oltava uudelleen käytettäviä palautuskuljetuksessa. Pakkauksen päällä pitää olla merkintä Parsittu ja paikattu sekä näyttelyyn osallistuvan nimi selkeästi.


Vakuutukset

Näyttelyn järjestäjät eivät vakuuta näyttelyyn valittuja teoksia. Jokainen näyttelyyn osallistuva tekijä / työryhmä hankkii omille teoksilleen kuljetus- ja näyttelyvakuutukset koko näyttelyn ajalle. Vakuutus tulee olla voimassa, kun lainattava aineisto saapuu CraftCorneriin ja sen tulee olla voimassa, kunnes lainattava aineisto luovutetaan omistajalleen näyttelyn päätyttyä.


Kuva-aineiston tekijänoikeudet

Näyttelyn teosvalintaan saa osallistua ainoastaan sellaisella kuva- yms. aineistolla, jonka tekijänoikeuskorvaukset on suoritettu. Näyttelyn järjestäjät eivät vastaa tekijänoikeuskorvauksista.
Näyttelyn järjestäjillä on oikeus käyttää näyttelystä tallennettua aineistoa (valokuvaus, videointi ym.) korvauksetta näyttelyn markkinoinnissa, näyttelyyn liittyvissä julkaisuissa, kutsuissa, julisteissa, esitteissä sen kierron ajan näyttelyn tiedotuksessa ja internetsivuilla.

Näyttelyn päättymisen jälkeen Taitoliitolla on oikeus korvauksetta käyttää näyttelystä tallentamaansa kuva-aineistoa (valokuvaus / videointi) omassa toiminnassaan tekijänoikeuslain rajoitussäännösten mukaisesti. Taitoliiton oma toiminta tarkoittaa mm. arkistoinnin, opetus- ja tutkimuskäytön, näyttely- ja julkaisutoiminnan sekä kuvien käyttämisen internetissä.
Näyttelyn kävijät saavat valokuvata tai videoida näyttelyä.


LISÄTIETOJA:

Kikka Jelisejeff
Taitoliitto
040 7523662
kikka.jelisejeff@taito.fi