"Perusopetuksen lähtökohtana on hyvän yleissivistyksen mahdollistaminen kaikille oppilaille. Kädentaitojen oppiminen, jota tapahtuu monessa oppiaineessa, on osa tätä yleissivistystä. Perusopetuksen tavoitteena on myös luoda perusta elinikäiselle oppimiselle, joten oppilaiden on mahdollista kehittää kädentaitojaan peruskoulun jälkeenkin. Teknisten alojen tarpeiden näkökulmasta toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ovat tässä avainasemassa."
Näin kirjoittavat Marjaana Manninen ja Marjo Rissanen Opetushallistuksesta.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota yleissivistystä, myös kädentaidoissa

Käsityötunneilla valmistetaan erilaisia tuotteita monenlaisista materiaaleista ja opitaan samalla elämässä tarvittavia taitoja.

Alkuperäinen Facebook-postaus »