Ale!

Samtal och gemenskap kring handarbete – Diskussionskort (på svenska)

35.00 

96 varastossa

Osasto:

Kuvaus

Man kan hitta sin väg in i handarbetet på många sätt. Med handarbete i händerna gör man ofta något som är viktigt och meningsfullt för en själv. Kortleken är ett sätt att handarbeta. Syftet med kortleken är att sporra dem som handarbetar till att klä handarbetets mening i ord. Med korten kan handarbetaren begrunda sitt eget förhållande till handarbetet och olika fenomen omkring det, kanske nå en djupare förståelse av sitt eget handarbetande och få nya perspektiv på kulturen kring handarbete.

Korten kan användas på många sätt: som en port till gemensamma samtal, för diskussion i små grupper och som stimulans för egna tankar. Målet är framför allt att de tankar som kortens innehåll väcker ska alstra inspirerande upplevelser av handarbete.

Innehållet i den här handboken är en väg till användning av korten. Handboken berättar om kortens innehåll och öppnar portar till hur man kan använda dem. Hitta också era egna stigar och andra portar in till handarbetets värld!

Handarbete är levande kulturarv i Finland. Handarbetet lever i arbetande händer och i arbetets alster. Därför är den här handboken också en introduktion i hur man kan värna om det immateriella kulturarvet.

Det viktigaste är ändå att ni delar med er av era erfarenheter, tankar och idéer!

Kortlekens innehåll:

Temakorten är grupperade i fem delområden av handarbetskultur:

  • Hantverkstraditioner
  • Hantverksskicklighet
  • Gemensamt handarbete
  • Handarbete för välbefinnande
  • Påverkan genom handarbete

Det finns sammanlagt 90 kort: 80 tematiska kort och 10 Undersök och testa -kort.

Det finns 16 kort kring varje tema. På varje kort står en tanke eller ett påstående med anknytning till temat och frågor i anslutning till funderingarna.

Kortlekens tio Undersök och testa-kort relaterar till temat. Det finns två Undersök och testa-kort för varje tema.

Dessa kort är idéer för hur man kan utforska, pröva på och utföra temana i praktiken. Utforskandet kan handla om att undersöka fenomen inom handarbetskultur eller att begrunda och gestalta egna upplevelser. Handarbete inbegriper att testa tankar och idéer i praktiken. I Undersök och testa-korten finns också idéer för hur man kan pröva på att utföra kortens innehåll i praktiken.

Kortserien har pruduserats av Taitoförbundet / Förbundet för hemslöjd och konsthantverk / Finland.

Priset innehåller postkostnader inom  Finland

Företagar och organisationer eller beställningen utom Finland:
Om du vill beställa och betala med fakturan, beställa med e-post: taitoliitto@taito.fi. Berättä faktureringsadress och leveransadress.
Fakturaavgift 5 euro och postkostnader utomlands ska ökats.