SME Trainet -hanke pyrkii parantamaan viestintää ja hyvien käytäntöjen  siirtoa koulutuksen keinoin nuorten eurooppalaisten tukemiseksi. Kohderyhmänä ovat käsityöalan ja hoito-hoiva-alan yritykset. WiFi", Itävallan taloustutkimusinstituutti, on vastuussa projektin koordinoinnista. Suomen partnerit  ovat Amiedu, Akol, Edupoli ja Lamk.

Kansallisissa tutkimuksissa eri Euroopan maissa kerättiin tietoa olemassa olevista yrittäjien tuki- ja ohjauspalveluista sekä koulutuksista. Tuloksia käytiin läpi ja vertailtiin kansainvälisissä konferensseissa. Todettiin, että eri Euroopan maat ovat hyvin eri vaiheissa yrittäjyyden tukemisessa. Myös erilaisia tarpeita ilmeni. Suomessa partnerit edustivat ammatillista toista astetta (Amiedu, Edupoli), korkeakoulutasoa (Luas) sekä aikuiskoulutuksen järjestötasoa (Akol).
 
Puutteita:
Suomen tutkimuksessa ilmeni, että PK-yrittäjillä on ymmärrettävästi rajallisesti aikaa osallistua seminaareihin ja pitkän aikavälin koulutuksiin. He kaipasivat joustavaa, täsmällistä koulutusta, esimerkiksi verkon välityksellä. Monella pienyrittäjällä ei myöskään ollut tietoa yrittäjyyden kehittämiseksi tehdyistä tutkimuksista ja taitoa tai väyliä hyödyntää tutkimustietoa. Erityisesti ei tunnettu korkeakoulutason tarjoamaa tietoa tai koulutusta. Yrityksille oli helpompaa saavuttaa yksityissektorin tarjoama koulutus. Yritykset olivat sitä mieltä, että koulutuksen taso on kirjavaa. Koulutuksissa on mukana rautaisia alan ammattilaisia sekä myös kirjava joukko erilaisia konsultteja.

Yrittäjät kokevat usein koulutuksen kalliiksi. Erilaisia tukirahoitusmuotoja tarvitaan kansallisella tasolla, jotta koulutuksiin voitaisiin osallistua. Valtion rahoitus, työvoimahallinnon rahoitus sekä Euroopan komission rahoittamat projektit tukevat yrittäjäkoulutusta ja niitä toivotaan lisättävän Pk-yrittäjille.

Yrittäjät kokevat, että yhteistyötä ei ole riittävästi muiden yrittäjien kesken ja yhteisten kokemusten vaihto on puutteellista.

Keinoja:
Erilaisia tukirahoitusmuotoja tarvitaan kansallisessa tasolla,jotta koulutuksiin voitaisiin osallistua.

Yhteistyötä kaivataan pienyrittäjien kesken sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yrittäjien yhteistyötä on edistetty esim. Amiedun Amibooster-projektissa, jossa aloittavat pienyrittäjät verkostoituivat, ja vaihtoivat hyviä käytänteitä koulutuksellisesti tuetun verkon kautta. Myös muissa Euroopan maissa verkostoituminen on todettu erityisen hyödylliseksi.

Koulutusta on tarjottava jatkossa runsaammin ja monipuolisemmin ja joustavammin, esim. verkkokoulutusten määrää on lisätty. Yritysten tarpeisiin räätälöidyt täsmäkoulutukset verkossa tuntuvat saaneen kannatusta. Myös ammatillisen koulutuksen jokaiseen tutkintoon on lisätty näkyvästi yrittäjyyskoulutuksen osa. Samoin koulutuksen aikana voi valita valinnaisena yrittäjyyskoulutusosion perusjakson lisäksi.  Verkostointi, markkinointi- ja johtamiskoulutusta tarjotaan yrittäjille yhä enenenevässä määrin.

Eri Euroopan maiden tuloksia voi tutkia SME-TraiNet-nettisivuilta, jossa ovat kaikkien maiden tutkimukset julkaistuna englanniksi.
Lue lisää tiedotteesta (pdf 30.9.2011) Tietoa SME TraiNet – projektista ja tulevista tapahtumista sekä rekisteröinti uusille jäsenille osoitteesta: SMETraiNet     http://www.smetrai.net