Luova Suomi julkaisusarjassa on ilmestynyt Sparraajan käsikirja – Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Sparraajan käsikirja antaa käsityksen siitä, mistä luovien alojen liiketoiminnan kehittämisessä on kyse. Julkaisun aineisto 
perustuu toimittaja Jussi Förbomin tekemiin asiantuntijahaastatteluihin. Haastatteluaineistoa täydentävät Diges ry:n asiantuntijoiden toimittamat tekstit. Julkaisu jakautuu kolmeen osaan: 1) Sparrauksen elementtejä, 2) Sparrausta käytännössä ja 3) Case-esimerkkejä. Julkaisun loppuun on koottu hyödyllistä luettavaa, linkkejä ja erilaisia sparraukseen liittyviä lomakkeita.

"Openshttp://www.luovasuomi.fi/tietoa/julkaisuja