Årets hantverksteknik

Årets hantverksteknik 2020 är täljning

Finländare har ett speciellt förhållande till naturmaterial och att röra sig i skogen. Kniven har alltid följt med på skogsvandringen. Träet som material, täljning och användning av kniven är ett värdefullt hantverkskunnande som vi nu vill lyfta upp genom att utnämna täljning till årets hantverksteknik 2020. 

Taitoförbundet väljer årets hantverksteknik för fjärde gången.

Tidigare år har makramé, broderi och vävning varit de mjuka materialens teknik. ”Slöjden i Finland är ofta förknippad med de mjuka materialen, garner och textilier. Vi vill påminna om den mångfald av hantverkstekniker och material som finns. Täljning är en väldigt traditionell och värdefullt hantverkskunnande där tillverkning av kniven har en stark tradition, säger Taitoförbundets verksamhetsledare Minna Hyytiäinen.

 

Att lära sig att använda kniven på rätt sätt var en naturlig del av barndomen. Tyvärr har mycket av den kunskapen fallit i glömska. Vi hoppas att människor kommer att inspireras att prova tälja, och även att lära de unga. Tekniken behöver inga dyra verktyg eller material. Med en kvist eller träbit kommer man enkelt igång med att forma träet med sina egna händer vilket ger en speciell upplevelse.

Täljningsmästare försvinner

Täljning är ett traditionshantverk som riskerar att försvinna. I täljningsmästarens händer har det skapats fantastiska spånkorgar, fåglar och traditionella juldekorationer. Med valet av täljning som hantverksteknik menar vi inte att alla ska lära sig att bli tillverkare av träfåglar.

En enkel visselpipa eller en grillpinne på skogsfärden är redan en upplevelse som ger möjligheten att lära känna träet som material och lära sig att hantera kniven. Det är fint om fokuset på tekniken även ger möjlighet att föra kunskaperna vidare till yngre generationer.

Taitoförbundet och Finlands hantverksmuseum arrangerar tillsammans utställningen ”Metsästä käsin” som visar på finländarnas förhållande till skogen och trä som material ur ett hantverksperspektiv. Utställningen visas på Finlands hantverksmuseum  i Jyväskylä 23.5.–30.8.2020 och på CraftCorner i Helsingfors hösten 2020.


En tredjedel av alla finländare (34%) har uppgett att de snickrar, bygger eller slöjdar minst en gång i månaden. 7% uppger att de slöjdar varje dag och 77% av finländarna slöjdar då och då. 11% av kvinnorna uppgav att de slöjdar dagligen.

Källa: Undersökningen Slöjdande som hobby 2018.