Utställningen Lappat och lagat 2021

Repaired Anna Kouhia

Inbjudan till utställningen

CraftCorner, Helsingfors 15.1–24.2.2021 Finlands hantverksmuseum, Jyväskylä, från mars 2021 framåt (mer information om tid och plats meddelas deltagarna senare)
 
 
Utställningen Lappat och lagat är en av Taitoliitto och av en jury utsedd utställningshelhet som presenterar hantverk, kreativitet och visionär kunskap. Nu söker vi deltagare till utställningen. Att lappa och laga kan vara överraskande, uppfinningsrikt och intressant, det kan skapa mervärde och även ge ett konstnärligt intryck. Vi önskar att vi på utställningen ska få se intressanta och färska tolkningar av vad lappat, reparerat och lagat egentligen kan vara. De som deltar i utställningen kan förverkliga sina verk med önska teknik och önskade material, antingen på ett traditionellt sätt eller genom att förnya traditionerna. Med utställningen vill vi även lyfta fram värdet av att reparera och fäst uppmärksamhet vid hållbar användning av produkterna samt förnyandet av dessa.
 
Som utställningens jury fungerar textil- och bildkonstnären Raija Jokinen. Vid bedömningen värdesätts en unik tolkning av temat, idéns fräschhet och ett uttrycksfullt förverkligande.
 
Utställningen pågår 15.1–24.2.2021 i CraftCorner i Helsingfors. Beroende på utställningshelheten utses antingen alla eller en del av verken till utställningen i Finlands hantverksmuseum. Verken till utställningen väljs utgående från utskrivna bilder av verken eller skisser och skriftliga presentationer. Ansökningstiden till utställningen är 17.6–18.9.2020. Bedömningen genomförs vecka 39. Beslutet om de hantverkare/arbetsgrupper som har valts till utställningen skickas vecka 41. Varje hantverkare kan föreslå högst tre (3) verk/skisser till utställningen. Verken ska vara tillverkade år 2018 eller senare.

Kostnader

Hantverkaren betalar för transporten av sina verk till Helsingfors och för returtransporten till Jyväskylä. Hantverkaren ansvarar själv för kostnaderna för de anordningar och material som krävs för verken.

Utställningsvillkor

Hantverkaren ansvarar för försäkringen av verken under transporten, lagringen, upphängningen, nermonteringen och utställningen. Utställningsverket kan, om så önskas, prissättas till försäljning. Försäljningsarvodet är 25 %, vilket ska inkluderas i försäljningspriset.

Ansökning/ansökningstid

Ansökningarna till utställningen ska skickas i ett med pseudonym försett kuvert till Taitoliittos kansli, Taitoliitto/Kalevagatan 61/00180 Helsingfors, före kl. 16 den 18 september 2021. 1. Fyll i förteckningen över verk och blanketten med kontaktuppgifter. Förslut denna i ett separat kuvert försett med pseudonym. 2. Bifoga en (1) bild av varje verk som färgutskrift i A4-format. Förse varje bild av ett verk med pseudonym och förslagets nummer. Ange även storlek, material och teknik i anslutning till bilden.
 
 
MER INFORMATION: Kikka Jelisejeff Taitoliitto 040 7523662 kikka.jelisejeff@taito.fi
 
Sidans bild: Anna Kouhias verk Repaired. Utställningsrutten Säg det för hand. Bild Jonna Hietala.