Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i kraft år 2003. Under en kort tid har konventionen fått ett starkt fotfäste, och 179 länder har redan undertecknat konventionen. Den mest synliga delen av konventionen är Unescos förteckningar över immateriella kulturarv som redan omfattar 549 objekt från 127 länder. Över 50 av objekten förknippas med hantverk.    

En generalkonferens om immateriellt kulturarv hölls på Unescos huvudkontor i Paris 8–11.9.2020. Vid konferensen utsågs Finlands ledande leverantör av hantverksrådgivnings- och utbildningstjänster Taitoförbundet till Finlands andra expertorganisation inom Unescos immateriella kulturarv. Tidigare har endast Folkmusikinstitutet (Kansanmusiikki-instituutti rf) utsetts från Finland till motsvarande expertroll.

”Konsten att med egna händer tillverka föremål som är betydelsefulla för en själv är en oerhörd rikedom. Att lära sig traditionellt hantverk och att förmedla de nya kunskaperna till kommande generationer utgör värdefullt kulturellt kapital som Taitoförbundet med sin verksamhet har främjat i över 100 år”, säger Taitoförbundets verksamhetsledare Minna Hyytiäinen.

”I egenskap av en ackrediterad expert i hantverksbranschen inom Unescos immateriella kulturarv har vi som uppgift att se till att de finländska hantverkskunskaperna även i framtiden är en del av vårt levande kulturarv”, fortsätter Hyytiäinen. ”Kunskaperna bevaras inte av sig själva, utan vi ska värna om dem. Därför är det fantastiskt att det i den nationella förteckningen över levande kulturarv redan finns 31 hantverksfärdigheter, från vävning av trasmattor till tillverkning av Tommi-knivar.”  

Taitoförbundet är takorganisationen för den nationella Taito-organisationen. Taito-organisationen producerar utbildning och rådgivning inom hantverksområdet, stöder företagsverksamhet och bibehåller hantverkskunskapen i Finland. Taito-organisationens slogan är Lyckan lever i hantverket

Ytterligare information 
Specialsakkunnig Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6017 
Verksamhetsledare Minna Hyytiäinen, minna.hyytiainen@taito.fi, tfn 040 505 0944 

Lär mer om konferensen på Unescos webbplats  

Unescos webbplats om levande traditioner under pandemin 

Webbplatsen för ackrediterade organisationer  

Wikiförteckning över levande kulturarv 

Unescos förteckningar över internationellt immateriellt kulturarv

https://ich.unesco.org/en/lists