Taito Lappi ry toiminnanjohtajaksi on valittu KM, YTM Päivi KUVAJA.
Kuvaja aloittaa toiminnanjohtajan tehtävät 1.8.2016 nykyisen toiminnanjohtajan Birgitta Sassin jäädessä eläkkeelle 33 vuoden työuran jälkeen. Toiminnanjohtajan paikkaa haki 39 henkilöä ja hallitus haastatteli 7 henkilöä.
Päivi Kuvajalla on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, pääaineena kansainväliset suhteet ja kasvatustieteiden maisterin tutkinto, pääaineena aikuiskasvatus. Työkokemusta hänellä on julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

www.taitolappi.fi