Tiedätkö käsityöalöan yrityksen joka olisi ansainnut Taito-palkinnon? Esityksen Taito-palkinnosta voi tehdä joko yritys itse tai muu toimija voi ehdottaa yritystä tai yhteisöä palkinnon saajaksi. Palkitsemisesitys vuodelle 2018 tehdään sähköisellä lomakkeella taito.fi sivuilla 8.1.–20.2.2018.
Palkitsemisen tavoitteena on nostaa julkisuuteen suomalaisia käsityöalalla toimivia menestyviä käsityöyrittäjiä/yrityksiä/yhteisöjä tai tukea uusia, luovia toiminta- ja liiketoimintamalleja ja innovatiivista tuotesuunnittelua. Tarkoituksena on kannustaa ja tuoda esiin hyviä esimerkkejä, jotka vahvistavat laatukäsitystä ja luovat uskoa käsityöyrittämisen menestymisen mahdollisuuksiin koko Suomessa.
https://www.taito.fi/toimintamme/taito-palkinto/

Taito-palkinnot – Taitojärjestö

Taitoliitto jakaa käsityöalan tunnustuspalkintoina joka toinen vuosi käsityöyrittäjille suunnatuna Taito-palkinnon ja joka toinen vuosi nuorelle taitajalle suunnatun Taito Junior-palkinnon. Palkinnot lahjoittaa LähiTapiola. Taito-palkinto 2018 haku Taito-palkinto on merkittävin suomalaisen k….

Alkuperäinen Facebook-postaus »