Taito-palkinto on merkittävin suomalaisen käsityöyrittäjyyden tunnustuspalkinto ja se jaetaan joka toinen vuosi.
Palkinnon jakaa Taitoliitto yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Palkinto jaetaan 2018 kahdeksannen kerran.
Kenelle Taito-palkinto tällä kertaa?
Esityksen Taito-palkinnosta voi tehdä joko yritys itse tai muu toimija voi ehdottaa yritystä tai yhteisöä palkinnon saajaksi. Palkitsemisesitys vuodelle 2018 tehdään sähköisellä lomakkeella taito.fi sivuilla 20.2.2018 mennessä. Taito-palkinto julkistetaan huhtikuussa 2018 Taidon ja käsityön viikolla.

Palkitsemisen tavoitteena on nostaa julkisuuteen suomalaisia käsityöalalla toimivia menestyviä käsityöyrittäjiä/yrityksiä/yhteisöjä tai tukea uusia, luovia toiminta- ja liiketoimintamalleja ja innovatiivista tuotesuunnittelua. Tarkoituksena on kannustaa ja tuoda esiin hyviä esimerkkejä, jotka vahvistavat laatukäsitystä ja luovat uskoa käsityöyrittämisen menestymisen mahdollisuuksiin koko Suomessa.

Taito-palkinnon suuruus on 6 000 euroa. Rahapalkinnon lahjoittaa LähiTapiola. Taito-palkinnon saajan valitsee Taitoliiton kutsuma raati.

Valinnassa kiinnitetään huomiota yrityksen toimintatapaan, tuotteiden omaleimaisuuteen, innovatiivisuuteen, luoviin toimintamalleihin ja laatuun sekä yrityksen toimintaedellytyksiin ja kehitysmahdollisuuksiin. Palkitta-
vilta edellytetään eettistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa. Tuotteiden tulee
edustaa korkeatasoista käsityötaitoa ja muotoilua ja niillä tulee olla perusteltu käyttötarkoitus.

https://www.taito.fi/toimintamme/taito-palkinto/Alkuperäinen Facebook-postaus »