Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internet-kyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Kyselyiden tavoitteena oli selvittää käsityö- ja muotoilualan markkinoinnin tilannetta Suomessa sekä yrittäjien tarvetta markkinointitaitojen kehittämiseen. Kyselyiden lisäksi toteutettiin kaksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjien ryhmähaastattelua. Selvityksen toteuttaja oli Net Effect Oy. Selvityksen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä oli Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry. Käsi- ja taideteollisuusliitto toteutti lokakuussa 2007 kyselyn myös eurooppalaisille käsi- ja taideteollisuusorganisaatioille.

Vahvaa uskoa ja kehittämistarpeita
Taitomarkkinointi-selvityksessä tuli esille, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjillä on vahva usko omaan osaamiseen ja tuotteiden asiakaslähtöisyyteen. Sen sijaan kuluttajien ja sisäänostajien mielestä parantamisen varaa on tuotteiden asiakaslähtöisyydessä.

Aktiivisemmat asiakkaat uskovat käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilutuotteiden laatuun. Asiakkaalle tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä olivat sen sopivuus omaan tyyliin, laatu ja käytännöllisyys. Tärkeimpinä tuotteiden ostopaikkoina pidettiin alan erikoisliikkeitä ja yrittäjien omia liikkeitä tai verstaita. Verkkokauppaan suhtauduttiin kaksijakoisesti. Peräti 13 % vastaajista piti verkkokauppaa erittäin tärkeänä ja yhteensä 40 % erittäin tai melko tärkeänä. Kyselyyn vastanneet kuluttajat kannustivat yrittäjiä uskomaan osaamiseensa ja lisäämään viestintää.

Selvitys osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Suurimpana haasteena koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle.

Kyselyyn vastanneet yrittäjät aikovat seuraavan kahden vuoden aikana panostaa markkinoinnissa näyttelytoimintaan, yrityskuvan kehittämiseen ja ajankohtaisuuteen internetsivuilla. Kyselyyn vastanneet kuluttajat odottavat yrittäjien panostavan www-sivuihin, myynti- ja messutapahtumiin osallistumiseen sekä viestintään medialle. 

Taitomarkkinointi-selvitystä ovat tukeneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätiedot ja aineistopyynnöt
Taina Tervonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
puh.(09) 7519 1929, 050 542 0625

Taitomarkkinointi, käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi -selvitys