Opetusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotukset perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan perusopetuksessa taito- ja taideaineiden asemaa. Ministeri Henna Virkkunen on puhunut julkisuudessa myönteisesti taito- ja taideaineiden merkityksestä ja kirjoittaa blogissaan 27.4.2009 seuraavasti: ”Luovuus sinänsä syntyy jo lapsena. Tiedämme kuinka tärkeää on leikin kautta tukea lasten luovuutta. Eikä tätä pidä peruskoulussakaan tukahduttaa. Perusopetuksen tuntijakoa ollaankin uudistamassa niin, että taito- ja taideaineiden osuutta lisätään”.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n hallitus iloitsee ministeri Virkkusen viisaasta kannanotosta ja puoltaa ajatusta erittäin lämpimästi. Koko ikäluokalle suunnattu käsityönopetus on hyvin merkittävää ja vaikutukset ovat monella tavalla myönteiset.  

Käsityötaidot ovat osa elämänhallintaa ja tukevat ihmisen kykyä tarttua aktiivisesti asioihin ja löytää käytännöllisiä ratkaisuja. Käsityö on voimaannuttavaa toimintaa, joka vahvistaa ihmisen persoonaa ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Samalla se antaa eväitä taloudellisiin ja järkeviin toimintoihin jokapäiväisessä elämässä.

Kestävällä käsityöllä edistetään kestävää kehitystä vahvistamalla kestävyyteen liittyvää osaamispääomaa, edistämällä järkevää materiaalinkäyttöä sekä valmistamalla käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita. Taito valmistaa ja korjata vaatteita ja kodinesineitä istuu myös saumattomasti kestävän kehityksen linjaan. Esineiden tutkiminen ja valmistaminen vahvistavat tuote- ja laatutuntemusta ja näin auttavat tekemään hyviä kulutusratkaisuja.

Taito- ja taideaineiden osuutta tulee lisätä perusopetuksen lisäksi myös opettajankoulutuksessa. Käsityöllä, kuten muillakin taito- ja taideaineilla on oma pedagogiikkansa ja erityisosaamisensa ja siksi on tärkeää käyttää aineenopettajia. Valinnaisuuden lisääminen taito- ja taideaineissa ei pelkästään takaa ko. aineiden saannin paranemista oppilaille. Yhteistyötä taito- ja taideaineiden välillä ja myös perusopetuksen ja taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja järjestöjen välillä tulee lisätä sekä poistaa yhteistyön esteitä.

Käsityön kieli on globaalia ainutlaatuista toimintaa, joka voi johtaa oppimiseen, luoviin ratkaisuihin, uniikkeihin tuotteisiin ja yritystoimintaan.

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n hallitus esittää vetoomuksen lisätä taito- ja taideaineiden osuutta perusopetuksessa.

Opetusneuvos Eija Vähälä, pj, Kuopion muotoiluakatemia
Toimitusjohtaja Antti Rantalainen, varapj, Rantalainen Oy
Professori Antti Hautamäki, Jyväskylän yliopisto
Johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Kehitysjohtaja Olli Hietanen, Turun kauppakorkeakoulu/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Yritysvastuun ja viestinnän asiantuntija Sari Kuvaja
Toiminnanjohtaja Anne Ossi, Taito Itä-Suomi
Kansanedustaja, Opetushallituksen johtokunnan pj Aila Paloniemi
    
Lisätietoja:     
Marketta Luutonen, toiminnanjohtaja, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito, marketta.luutonen@taito.fi, puh. 040 708 4447 Kannanotto pdf-muodossa.