Taito Ylä-Savon Käsityökoulu

Ilmoita lapsesi luovaan harrastukseen – taiteen perusopetukseen!

lapset tekevät käsitöitä

Taide ja käsityöt kuuluvat hyvään elämään. Lasten ja nuorten käsityökoulun opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa, 2-3 oppituntia kerrallaan koulupäivän jälkeen, ja opetusta annetaan kaikissa Taitokeskuksissamme. Käsityökouluryhmiä muodostetaan osallistujamäärän mukaan, tarvittaessa useampana päivänä viikossa.

Puukehyksen maalausta pienellä siveltimellä
sanomalehdestä punottu pieni kori

Käsityön taiteen perusopetus
Taito käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelma perusteena on laaja oppimäärä. Opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen luovaa ilmaisua ja vuorovaikutus- ja ajattelutapoja. Taiteen perusopetus johdattaa lapsen ja nuoren taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen.

Käsityön taiteen perusopetus sijoittuu taidekasvatusjärjestelmässämme yleissivistävän perusopetuksen ja taiteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välimaastoon. Käsityökoulun opetussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taito käsityökoululla on Opetusministeriön virallinen järjestämislupa.

Tarkempia tietoja mm. lukukausimaksuista ja kokoontumispaikoista saa suoraan Taitokeskuksesta. Ilmoita lapsesi mukaan luovuutta ruokkivaan ja onnellisuutta lisäävään harrastukseen!

Käsityökoulun sisällöistä, aikatauluista ym. voit kysyä oman alueesi Taitokeskuksesta: