Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERI: Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Jäsenrekisteri on perustettu jäsenyyden hoitamiseen Taito Ylä-Savo ry:n jäseneksi hyväksytyille henkilöille, joille lähetetään jäsenkirjeitä ja tiedotusmateriaalia joko sähköpostitse tai postitse. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenyyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Taito Ylä-Savo ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteristä ei ole fyysistä rekisteriä. Rekisterin tiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: kaisa.pikkarainen@taitoylasavo.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: kaisa.pikkarainen@taitoylasavo.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

ASIAKASREKISTERI: Kurssiasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Taito Ylä-Savo ry, kurssiasiakkaiksi ilmoittautuneet henkilöt. Kurssiasiakkaiden rekisteri on perustettu kurssilaisille lähetettäviä tiedotteita varten. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tämän lisäksi soveltuvin osin tallennetaan tiedot kursseista, joihin asiakas on osallistunut sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiayhteyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteristä ei ole fyysistä aineistoa. Rekisterin tiedot säilytetään digitaalisessa Arvi-tilastointijärjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: kaisa.pikkarainen@taitoylasavo.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: kaisa.pikkarainen@taitoylasavo.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekistereiden pitäjä:                 Taito Ylä-Savo ry, Louhenkatu 7, 74100 Iisalmi

                                                puh. 050 324 3213                   

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:

Toiminnanjohtaja Kaisa Pikkarainen, puh. 040 596 0521, kaisa.pikkarainen@taitoylasavo.fi