Taitokeskus Jyväskylän historiaa

Taito Keski-Suomi ry perustettiin vuonna 1913. Yhdistyksen toiminnan muodot ovat vaihdelleet ja kehittyneet vuosien saatossa. Nykyistä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat luovuus, taito, rohkeus, yrittäjyys ja vastuullisuus.

Taitokeskus Jyväskylä toimii Valtion Kivääritehtaan tiloissa Jyväskylän Tourulassa.

Valtion Kivääritehtaan tarina

Valtion Kivääritehdas (VKT) oli vuonna 1926 Jyväskylän Tourulaan perustettu jalkaväen aseita valmistanut tehdas. Sen rakennukset rakennettiin 1926–1927.

”Kivääritehtaan sijoittaminen Jyväskylään 1920-luvulla oli monella tavalla kauaskantoinen ratkaisu. Kivääritehtaan vaiheet ovat kiinteästi sidoksissa Suomen historian merkittävimpiin käännekohtiin. Nimeä ja omistajaa vaihtanut tehdas on elänyt historian mukanaan tuomat muutokset, kyennyt sopeutumaan uusiin oloihin ja löytänyt ylipääsemättömiltäkin tuntuneiden vaikeuksien keskeltä tien uuteen kehitykseen.”

”Alun perin keskelle peltoja Jyväskylän kaupungin kupeeseen Tourulaan perustettu tehdas muuttui vuosikymmenten aikana eläväksi ja toimivaksi tehdasyhteisöksi. Kun ase- ja traktorituotanto 1900-luvun lopulla siirtyi muualle, on kivääritehdas kokenut jälleen uuden muodonmuutoksen. Jykes Kiinteistöt Oy saneerasi tehtaan uudenaikaiseksi yrityskeskukseksi, josta on löytynyt työtilat sekä huipputeknologiayrityksille että käsityön ja taiteen tekijöille. Samalla tehtaan aiempi hieman salaperäinen ja suljettu luonne on avautunut osaksi Jyväskylän kehittyvää kaupunkikuvaa.” (Mänttäri, Jarkko & Hyytinen, Timo & Niskanen, Hannu: Kivääritehtaan tarina).

Taito Keski-Suomi ry:n Taitokeskus Jyväskylä on toiminut Kivääritehtaalla vuodesta 2000 alusta lähtien.


Lähteet: Wikipedia. Mänttäri, J., Hyytinen, T & Niskanen, H. Kivääritehtaan tarina. Jyväskylä: Kopijyvä Kustannus Oy, 2003.