Hankkeet

Taito Keski-Suomi ry hallinnoi ja osallistuu erilaisiin hankkeisiin, joiden avulla ylläpidetään käsityötaitoa ja tuetaan käsityön oppimista. Nykyisin hankkeet toteutetaan yleesnä yhteishankkeina, ja hankkeen aikana saadut kokemukset ja tulokset kootaan julkaisuiksi.

Tutustu hankejulkaisuihimme!

Hankeyhteistyö

Useimmat hankkeet on totetuettu yhteistyössä Taitoliitto ry:n tai muiden taitoyhdistysten kanssa, ja ne ovat pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia.

Ilmi

Ilmiölähtöisyys ja tutkiminen käsityökoulujen opetuksessa.


Palmu

Palveleva toimintakulttuuri käsityökouluissa.


Hynttyyt yhteen

Muotoilupedagogiikka käsityökouluissa.


Kierto

Kiertotalous käsillä -hanke.


Eletek

Elektroniikkalaboratorio-teknologiahanke.


Craftlab

Nikkarit ja teknologia käsityökouluissa.


TAITO PLUSSA

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen koulupäivän yhteydessä.


KÄSSÄ+

Käsityöharrastuksen valtakunnallisen saavutettavuuden kehittäminen.