Hankkeet

Taito Keski-Pohjanmaa toteuttaa itse tai yhdessä eri organisaatioiden kanssa erilaisia kehittämishankkeita. Hankkeet ovat paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä. Kehittämishankkeiden aikana toteutetut materiaalit ovat hankkeiden jälkeen kaikkien halukkaiden käytössä.