Kudontakoulu

Kudontakoulussa opit kankaanrakentamista, kankaankudontaa sekä kudotun työn suunnittelua. Lisäksi opit toimimaan muiden kurssilaisten kanssa tiiminä yhdessä oppien ja tehden. Kudontakoulu sopii kaikille kudonnasta kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

Kudontakoulussa voi opiskella työn tai opintojen ohella – lähiopetukset ovat pääosin iltaisin ja viikonloppuisin Taitokeskus Kokkolassa. Lähiopetusjaksoa seuraa kutomotyöskentelyjakso oman kudontaprojektin parissa. Kudonnanjakso on mahdollista suorittaa Kokkolan taitokeskuksen kutomossa tai etäopintoina erikseen sovitulla tavalla.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa opintopisteytettynä kurssina. Koulutuksesta on mahdollisuus saada suoritusmerkintä valtakunnalliseen Koski-tietokantaan. Koulutuksen kokonaislaajuus 8 op (opintopistettä) muodostuu koulutuksen aikaisesta lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa Erikoistuminen taideteollisuusalalle -tutkinnonosan 15 osp Taideteollisuusalan perustutkinnosta yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  • Kudottavan tekstiilin suunnittelu ja toteutus
  • Materiaalituntemus
  • Kankaan rakentaminen
  • Kankaan kutominen
  • Viimeistelytekniikat

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutus 168 € (jäsenhinta 160 €) + käytetyt materiaalit.

KOULUTUSAJAT

Pe–su 17.–19.5. ja 9.–11.8.2024, lähiopetus 54 h + kudontajaksot 80 h. Aloitus-teams 29.4.2024, lopetus-teams 29.8.2024. Koulutukseen pääsee mukaan 14.5. asti.

Opintojen tukena on myös verkko-oppimisympäristö.

Kurssille otetaan 8 kudonnasta kiinnostunutta opiskelijaa.

Kudontakoulu oli minulle kudonnan harjoittelun lisäksi myös hyvän mielen kokemus toisten kurssilaisten kanssa. Ilolla muistelen!

Henna Kurtti

Lue Hennan ajatuksia kudontakoulusta Taidon tarinaa sivulta

Yhteystiedot ja kyselyt:

Marja-Liisa Katajala, Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja, tekstiilisuunnittelija
+358 44 3363502
marja-liisa.katajala@taitokeskipohjanmaa.fi