Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Toiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Käsityön kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia, hyvinvointia ja elämänhallintaa käsityön keinoin.

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Taitokeskus Kokkolassa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kanssa.

YHTEYSHENKILÖ
Mammu Tainio, ohjaaja
+358 50 3363510
mammu.tainio@taitokeskipohjanmaa.fi