Nainen punoo koria heinistä.

Vuoden käsityötekniikka 2024

Vuoden 2024 käsityötekniikka on korin punonta

Korin punonta on valittu vuoden 2024 käsityötekniikaksi. Valinnalla halutaan innostaa ihmisiä kokeilemaan erilaisia korien punontatekniikoita luovasti myös uusilla materiaaleilla sekä nostaa esiin perinteisten punontatekniikoiden säilymisen tärkeys osana aineetonta kulttuuriperintöämme. Hyvälle korille löytyy aina käyttöä!

Taito-Keski-Pohjanmaa järjestää vuoden kuluessa useita kursseja, joilla pääset kokeilemaan korin punontaa eri materiaaleilla. Esim. loppukesällä on Koreja puutarhasta Jukkolanmäen Navetanvintillä -tapahtuma 7.8.2024, jossa punotaan koreja luonnonmateriaalista Jukkolanmäen tunnelmallisessa miljöössä ja nautitaan hyvästä tarjoilusta.