Aikuiset ryhmässä tekemässä käsitöitä

Aikuisten taiteen perusopetus

Uusia ryhmiä syksystä 2024 Helsingissä, Hyvinkäällä ja Vantaalla

Aikuisten laajan oppimäärän perusopinnot

Helsingissä, Vantaalla ja Hyvinkäällä opetusta annetaan laajan opetussuunnitelman mukaisesti.

Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun opetuksessa tutustutaan laajasti erilaisiin käsityömateriaaleihin ja tekniikoihin sekä opetuksessa painottuu oman työn suunnittelu ja itseilmaisun kehittyminen. Käsityön taiteen opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä, muotoilusta ja itsensä kehittämisestä.

Taito käsityö- ja muotoilukoulussa aikuisten käsityön taiteen perusopinnot ovat 29,6 laskennallista opintopistettä (800 laskennallista tuntia) ja opiskeluaika on keskimäärin 4 vuotta. Aikuisten opetus järjestetään pidemmissä opetuskerroissa kuin lasten ja nuorten. Pääsääntöisesti opetuskerrat ovat 4–6 oppitunnin kokonaisuuksia. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös ohjattuna etäopiskeluna tai opintokertoja voidaan yhdistää töiden tai työympäristön niin vaatiessa.

Aikuisten laajan oppimäärän syventävät opinnot


Taito käsityö- ja muotoilukoulussa aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 18,5 opintopistettä (500 laskennallista opintotuntia) ja opiskeluaika on 2,5 vuotta. Syventäville opinnoille on ominaista havainnoinnille, pohdiskelulle, käsitteellistämiselle, vuorovaikutukselle, tulkinnalle, arvottamiselle ja aktiiviselle toimijuudelle perustuva lähestymistapa.

Taitojen karttuessa kyky omaan ilmaisuun kehittyy ja syventyy. Pitkäjänteisessä käsityöprosessissa kannustetaan oman luovuuden ja kekseliäisyyden esiintuomiseen.Oman identiteetin ja yksilöllisen ilmaisun vahvistuminen kannustavassa ilmapiirissä on keskeistä.

Syventäviin opintoihin voi siirtyä perusopintojen suorittamisen jälkeen tai muulla tavoin hankittujen vastaavien tietojen ja taitojen perusteella. Syventävien opintojen laajuus on 18,5 opintopistettä. Oppilaiden vuosittaiset tuntimäärät ovat 100 lähiopetusta, 80 oh ohjattua itsenäistä työskentelyä ja projekteja. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään päättötyö ja kootaan dokumentaatio.

OPINTOJEN KESTO
Etelä-Suomen Taito käsityö- ja muotoilukoulun aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot ovat laajuudeltaan18,5 opintopistettä. Syventävät opinnot kestävät 2,5 vuotta. Opinnot jakautuvat 5:een lukukauden mittaiseen jaksoon, jotka ovat laajuudeltaan 100 oh, viimeinen lukukausi painottuu itsenäisesti toteutettava päättötyön ja dokumentaatioon. Opiskelu vaatii sitoutumista 2-6 tunnin viikoittaiseen itsenäiseen työskentelyyn.