Taito Etelä-Suomi ry

Taito Etelä-Suomi ry on yhdistys, joka vie käsityökulttuuria eteenpäin monin eri tavoin. Toiminnasta vastaa 20 vakituista ja 45 tuntityöntekijää vastuuhenkilöiden ja toiminnanjohtajan ohjauksessa. Taito Etelä-Suomen hallitus toimii johdon tukena, vastaa strategiasta ja toiminnan kehittämisestä sekä auttaa pysymään mukana ajan hengessä muuttuvassa maailmassa tuoden näkökulmia monipuolisesti eri aloilta.

Aikuiset ryhmässä tekemässä käsitöitä

Taitokeskukset ovat kaikille avoimia käsityön harrastuspaikkoja.

Taito Etelä-Suomi ry alue piirrettynä Suomen kartalle.

Taito Etelä-Suomi ry on vuonna 1956 perustettu valtakunnalliseen Taitojärjestöön kuuluva yhdistys, jonka tehtävänä on eteläsuomalaisen käsityön edistäminen kulttuurina, taitona ja elinkeinona. Taito Etelä-Suomella on 14 taitokeskusta Helsingistä Lappeenrantaan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingissä, mutta yhdistys toimii laajasti Etelä-Suomen alueella. Tarjoamme käsityön palveluja Etelä-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Hämeen ja Etelä-Karjalan toimialueilla. Toimintaa järjestämme seuraavilla paikkakunnilla: Helsingissä, Vantaalla, Haminassa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Kouvolassa, Tuusulassa, Nurmijärvellä, Lohjalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Luumäellä.

Käsityö hyvinvoinnin edistäjänä

Taitojärjestön slogan Onni elää käsityössä kertoo, millainen merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa ja miten käsityönä valmistetut tuotteet ovat erityisiä. Käsityön on monelle rakas harrastus ja Taito Etelä-Suomen toiminta tarjoaakin monia mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen, osaamisen päivittämiseen ja mielekkääseen käsillä tekemiseen. Toimintamme visiona on tarjota yhteisöllisyyttä, käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Käsitöiden tekeminen tuottaa mielihyvän tunnetta, pitää yllä toimintakykyä ja tekemiseen liittyy tärkeänä osana myös jakamisen kulttuuri, sosiaalisuus ja yhdenvertaisuus. Luomme yhdistyksenä uusia kohtaamispaikkoja ja -tapoja käsityön parissa, vahvistamme hyvinvoinnin ja elämyksellisyyden kokemusta ja toivotamme uusia asiakasryhmiä mukaan toimintamme pariin. Kehitämme kursseja vastaamaan erilaisia asiakkaiden oppimistarpeita sekä vahvistamme onnistumisen ja oppimisen ilon kokemuksia. Järjestämme kaikille avoimia käsityökursseja, tilaus- ja tyhy-kursseja, verkkokursseja, loma-ajan leiritoimintaa, koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa, Harrastamisen Suomen mallin kerhoja, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja, kankaankudonnan neuvontaa, tilausloimia ja tilaustöitä.

Toimintamme tarjoaakin mahdollisuuksia niin lapsille, nuorille, aikuisille, eläkeläisille kuin senioreillekin harrastaa käsitöitä yksin tai yhdessä ryhmässä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Taitokeskukset ovat käsityön elämyskeskuksia

Valkoiset pyyhkeet ja ruskea lasipullo.

Taito Etelä-Suomen toiminta lukuina

Vuosi 2022

 • olemme osa valtakunnallista Taitojärjestöä
 • 14 taitokeskusta Helsingistä Lappeenrantaan, joissa järjestetään kursseja ja käsityöneuvontaa
 • 4 Taito Shop myymälää, Helsinki, Hyvinkää, Kouvola ja Lappeenranta
 • 8 paikkakunnalla, 16 toimipisteessä järjestämme käsityön taiteen perusopetusta
 • 459 oppilasta käsityön taiteen perusopetuksessa, yhteensä 4675 opetustuntia
 • 271 käsityökurssia harrastajille, 17 paikkakunnalla
 • 14 316 koulutuksiin osallistujaa
 • 1656 harrastajaa osallistui käsityökursseille
 • 2037 osallistujaa käsityön työpajoissa
 • 7500 yksityishenkilöä ja yritystä käytti neuvonta- ja asiantuntijapalveluja
 • 7033 kutojaa harrastanut kankaankudontaa kutomoissa
 • 11 toimipisteessä mahdollisuus harrastaa kankaankudontaa
 • 601 lapselle yhteensä, 774 tuntia, järjestämme Harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta harrastustoimintaa sekä muuta kouluilla järjestettävää kerhotoimintaa
 • 198 osallistujaa lasten ja nuorten käsityöleireillä, 23 lasten kesäleiriä, 12 paikkakunnalla
 • työllistämme 20 vaikuista ja 45 tuntityöntekijää
 • työllistämme vuosittain noin 20 henkilöä mm. kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuettua työtä, työharjoittelupaikkoja ja nuoria kesäleiriohjaajia
Kudottu verho

Taito Etelä-Suomen arvot

TAITO on jatkuvaa oppimista, joka kasvaa tekemällä.

ROHKEUS on uskallusta kokeilla ja yrittää myös käsityössä.

LUOVUUS on merkittävä mahdollisuus itsensä toteuttamisessa, hyvinvoinnissa ja joustavassa toiminnassa.

VASTUULLISUUS on kestävää kehitystä, vastuullisia valintoja ja tulevien sukupolvien taitojen huolehtimisesta sekä yhdenvertaisuuden huomioimisesta.

ONNISTUMISEN ILO on mielihyvää ja uuden oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia käsityön parissa.

YHTEISTYÖ luo sosiaalisuutta ja saa tekijän tuntemaan itsensä arvokkaaksi osaksi yhteisöä.

Toimintaamme tukevat: Helsingin kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Lohjan kaupunki, Luumäen kunta, Nurmijärven kunta, Tuusulan kunta ja Vantaan kaupunki. Opintokeskus Sivis, Opetus- ja Kulttuuriministeriö sekä Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö sr.