hankkeet

Taito käsityö- ja muotoilukoulu kehittää toimintaansa yhteishankkeiden ja omien hankkeiden avulla. Hankkeita tehdään yhdessä valtakunnallisesti sekä alueellisesti eri taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa.