Oppilastieto koneella

Oppilaaksi haku

Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi

Lasten- ja nuorten ryhmiä täydennämme lukuvuoden aikana. Ryhmien oppilastilanteen näet Eepos-palvelussa olevasta hakulomakkeesta. Hakija saa tiedon hyväksynnästä sähköpostiinsa, kun hakemus on käsitelty. Täysiin ryhmiin voi myös jäädä jonoon. Opetukseen ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Syyslukukauden jälkeen opiskelu jatkuu automaattisesti kevätlukukaudelle, jollei huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas tee opintojen lopettamisilmoitusta toimistoon. Oppilas voi pitää yhden kokonaisen lukuvuoden taukoa opintojensa aikana. Pidätämme oikeuden tilapäisiin tai pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin. Ryhmiä voidaan joutua yhdistämään kesken lukuvuoden, jos oppilasmäärä putoaa liian alhaiseksi.

Oppilaspaikan peruminen

Lapset- ja nuoret

Oppilaspaikan perumisesta tai opintojen keskeyttämisestä on huoltajan ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse omaan toimipisteeseen.

Jatkava oppilas
Jos jatkava oppilas peruu oppilaspaikkansa 1.8. tai 1.12. mennessä, peruutusmaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksesta peritään 55 €:n peruutusmaksu. Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun. Mikäli oppilas keskeyttää opinnot kesken lukuvuoden tulee siitä tehdä ilmoitus koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä rehtorille tai alueen vastuuopettajalle.

Uusi oppilas
Uusi oppilas voi perua oppilaspaikkansa ennen lukukauden alkua ilman peruutusmaksua, viimeistään 21.8. Peruutuksen voi tehdä myös 55 €:n peruutusmaksulla vielä ennen neljättä kokoontumista, ilmoitus oppilaspaikan perumisesta tulee tehdä koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä rehtorille tai alueen vastuuopettajalle. Myöhemmin keskeytetyt opinnot eivät vapauta lukukausimaksusta.

Rehtorilla on oikeus erottaa oppilas, jonka käytös on uhkaksi muulle ryhmälle tai opettajalle. Myös maksamattomat maksut johtavat oppilaspaikan menetykseen. Ryhmiä voidaan yhdistää, jos oppilasmäärä laskee kesken lukuvuoden lasten varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa, syventävissä opinnoissa sekä aikuisten ryhmissä.

Aikuiset

Ilmoittautuminen tehdään koko opintojen ajaksi. Opintojen keskeyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse rehtorille tai vastuuopettajalle 1.8. tai 1.12. mennessä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta peritään 55 €:n peruutusmaksu. Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun. Peruutusehdot koskevat myös välivuodelle jääviä. Lukukausimaksujen maksamatta jättäminen ei ole peruminen.