Lapsia tekemässä käsitöitä

LASTEN- JA NUORTEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen parissa lapsi oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Tutuksi tulevat monet elinympäristömme materiaalit ja käsityötekniikat aina perinteisestä neulonnasta, kudonnasta, kankaan kuvioinnista ja huovutuksesta puu- betoni- ja keramiikkatöihin. Yleisen oppimäärän mukaiset opinnot ovat laajuudeltaan 500 laskennallista tuntia ja kestävät noin kuusi vuotta.