Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen kehittämishanke 2021-2022

Opetushallituksen kehittämisavustuksen tuelle Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on kehittänyt Taiteen perusopetuksen nikkari- ja teknologia kasvatuksen opetusta sekä hankkeen aikana on tuotettu nikkari- ja teknologia opettajan pedagoginen opas.

Poika kolvaamassa

Hankkeessa on mukana ollut Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen vastuuhenkilöt, opettajat, oppilaat sekä heidän vanhempansa. Mentorointia hankkeessa saatiin Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulusta sekä Tampereen käsityö- ja muotoilukoulu Näpsästä. Nikkari- ja teknologia opettajien täydennyskoulutusta hankkeessa antoi Makerspaceman Oy/ Heikki Pullo.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu ja Makerspaceman Oy.