Poika kolvaamassa

Nikkari- ja teknologia opetus

Opitaan ideoimaan, suunnitelmaan ja valmistamaan tuotteita- ja ilmiöitä erilaisten tekniikoiden avulla.

Nikkari- ja teknologiapainotteista käsityön taiteen perusopetusta järjestetään Hyvinkäällä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Lohjalla, Tuusulassa ja Vantaalla. Nikkari- ja teknologian ryhmien opetuksessa pääpaino on kovissa materiaaleissa, muotoilussa ja teknologiassa. Opinnoissa perehdytään erilaisiin käsitöissä käytettäviin materiaaleihin, tekniikoihin ja työvälineisiin.

Opinnot koostuvat erilaisiin työskentelymenetelmiin perehtymisestä kuten puun- ja metallintyöstö, valu- ja muovailutekniikat, tekstiilitekniikat, teknologiakasvatus sekä muotoilukasvatus. Käsityö- ja muotoilukoulun pedagogisena tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kolmiulotteista ajattelua ja motorisia taitoja, tukea ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä sekä tärkeänä osana harjaannuttaa materiaaliosaamista.

Ryhmät ja opetuspisteet

Hyvinkää, Villa Arttu

  • 7-9-vuotiaat torstai klo 15.15-16.45
  • 8-12 -vuotiaat torstai klo 17.00-18.30

Lahti, Taitokeskus

  • 7-9 -vuotiaat torstai klo 16.45-18.15

Lappeenranta, Taitokeskus

  • 7-9 -vuotiaat perjantai klo 16-17.30

Lohja , Ojaniitun koulu

  • 7-9-vuotiaat torstai klo 15.15-16.45
  • 10+ -vuotiaat torstai klo 16.45-18.15

Vantaa, Kaivokselan koulu

  • 7-8 -vuotiaat keskiviikko klo 16.30-18.00
  • 9-11 -vuotiaat keskiviikko klo 18.15-19.45

Lue lisää opetuksesta

Nikkari- ja teknologia ryhmissä oppilailla on mahdollisuus lisätä materiaalituntemusta, perehtyä erilaisiin kovien materiaalien työstötekniikoihin sekä kehittää valmiuksia tuote- ja tilasuunnitteluun sekä muotoiluun. Nikkareiden opetussuunnitelmassa pääpaino (n. 80 %) on kovissa materiaaleissa (puu, keramiikka, metalli, muovi, betoni, lasi, paperi) ja niiden työstämisessä. Pedagogisena tavoitteena on materiaaliosaamisen ja motorisen harjaantumisen lisäksi kehittää lasten- ja nuorten kolmiulotteista ajattelua sekä tukea ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä.

Opetus on suunnattu kaikille kädentaitoista ja muotoilusta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa materiaalien tietotaitoa ja pedagogista osaamista käsityön taiteen perusopinnoissa. Muotoilukasvatus sisällytetään kaikkiin opintojen osa-alueisiin. Nikkari- ja teknologia opetuksessa opintokokonaisuudet ovat samat kuin muussakin taiteen perusopetuksessa, mutta painotus on ns. kovissa materiaaleissa. Ryhmä- ja paikkakuntakohtaiset suunnitelmat tehdään lukuvuosittain.