Mäntsälän taitokeskus lakkautetaan elokuun aikana


  Taito Etelä-Suomen hallitus on joutunut tekemään valitettavan päätöksen taitokeskus Mäntsälän lakkauttamisesta tuotannollis- taloudellisista syistä ja toiminta Mäntsälässä päättyy elokuun lopussa. Asiasta päätti Taito Etelä-Suomen hallitus kokouksessaan 22.5.2023.

  Toiminta taitokeskus Mäntsälässä on ollut kannattamatonta jo usean vuoden ajan ja yhdistys on kantanut
  tämän taloudellisen vastuun sekä pyrkinyt samalla aktiivisesti löytämään keinoja talouden aktivoimiseksi
  Mäntsälässä.

  Taito Etelä-Suomen hallitus on pohtinut yhdistyksen toiminnan vaikuttavuutta kunnassa; palveluiden kohderyhmiä ja käyttäjämääriä sekä arvioinut yhdistyksen strategian mukaisesti taitokeskuksen tulevaisuuden näkymiä. Päätöksessään Taito Etelä-Suomen hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota talouden analysointiin. Taloudelliset haasteet tässä ajassa ovat kiistattomat, materiaalien hintojen nousu, ostovoiman heikentyminen sekä inflaation siivittämä kulujen kasvu haastavat merkittävästi yhdistyksen toimintaedellytyksiä. Näillä toimilla yhdistys pyrkiikin nyt turvaamaan talouttaan ja osaltaan mahdollistamaan tulevaisuuden kehittämistoimet sekä ohjaamaan henkilöstön resurssit oikeisiin paikkoihin.

  Päätökset ovat raskaita, mutta väistämättömiä -olemme edenneet kunnan kanssa yhteisymmärryksessä neuvotellen. Taitokeskuksen nykyiset toimitilat tulevat kunnan käyttöön ja uusien tilojen löytäminen taitokeskukselle ei ole yksinkertaista, toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa on aina iso ponnistus. Yhdistys on käynyt tutustumassa kaikkiin tarjottuihin tiloihin ja kiittää lämpimästi kaikista yhteydenotoista.

  Selvitämme vielä, voisimmeko jatkaa kudonnan neuvontaa Mäntsälässä ostopalveluna ja tarjota Mäntsälän
  kutojille kudonnan neuvontaa kunnan tiloissa -jatkamme tästä neuvotteluja Mäntsälän kunnan kanssa. Toteutuessaan voisimme tarjota Mäntsälän kutojille kudontaa ja kurssejakin tulevaisuudessa.
  Elokuun aikana järjestämme materiaalien ja mallitöiden tyhjennysmyynnin, sekä tarjoamme kudontaa edulliseen hintaan.
  Toivotamme Mäntsälän asiakkaat jatkossa tervetulleeksi muihin yhdistyksemme toimipisteisiin mm. Hyvinkäälle, Hyrylään, Klaukkalaan, Lahteen ja Vantaalle.

  Olemme tarjonneet taitokeskuksen ohjaajalle työtä muista yhdistyksemme toimipisteistä.


  -Taito Etelä-Suomen Hallitus

  TÄGIT: