Lasten kädentaito- ja taidekasvatus

Taito Etelä-Suomi tuottaa lapsille suunnattua kädentaito- ja taidekasvatusta monipuolisesti toiminta-alueellaan. Taidekasvatuksessa oppilaat tutustuvat ja keskittyvät taiteen ilmiöihin ja tuottavat teoksia. Kädentaitojen opetuksessa tavoitteena on tutustua kokeillen ja harjoitellen erilaisiin käsityötekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin. Työskentelyssä on keskeistä leikinomaisuus, tekemisen ilo ja onnistumisen kokemukset. Kädentaito- ja taidekasvatusta järjestetään yhdessä kuntien toimijoiden kanssa.

Lapset tekemässä puutöitä

Harrastamisen Suomen mallin opetus

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Taito Etelä-Suomi tuottaa harrastamisen Suomen mallin opetusta keväällä 2023 Hyvinkäällä, Lohjalla, Luumäellä ja Porvoossa.

5×2-taideopetus Helsingissä

Helsingin Malmitalossa järjestettävä 5×2-taideopetus on kurssimuotoista, helsinkiläisille alakoululuokille suunnattua taidekasvatusta. Opetusta annetaan viiden viikon jaksoissa, kaksi tuntia viikossa – yhteensä 5×2 tuntia. Kurssit ovat kouluille maksuttomia ja niiden tarkoitus on tukea koulujen omaa taidekasvatusta.

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on kulttuurilaitosten ja perusopetuksen yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki esi- ja peruskoululaiset paikalliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan. Se perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee esiopetuksen ja koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteelista ja auttaa nivomaan yhteen eri oppiaineita. Vierailukäyntien oppisisällöt on suunniteltu tukemaan kyseessä olevan luokkatason opetussuunnitelman mukaista opetusta. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuuripolun tarkoituksena on ammattimaisesti tuotetun kulttuuri- ja taidetarjonnan tuominen osaksi perusopetusta. Hyvinkäällä Kulttuuripolku järjestetään Villa Artussa.

Lisätietoja Taito Etelä-Suomen järjestämästä lasten kädentaito- ja taidekasvatuksesta

Kirsi Juntunen

Rehtori, Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi

050 4354 426

kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi