Oulu2026

Taito Pohjois-Pohjanmaa ry on mukana Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeessa ”Neuleita Euroopan reunalta – neulemallisto jokaisen oululaisen, suomalaisen ja eurooppalaisen käsille” -projektilla. Projekti käynnistyy syksyllä 2023 ja huipentuu juhlavuonna 2026.

Tavoitteena on, että hankkeen aikana syntynyt neulemallisto jää elämään osaksi oululaista
käsityökulttuuria, kuten esimerkiksi Luotolainen tikkuri. Hankkeen aikana
syntyy uusia yhteistyökumppanuuksia ja verkostoja käsityöalalle koko Oulu2026-toteutusalueella.


Hankkeen aikana yhdistys kehittää lisäksi neuvontatoimintaansa palvelemaan paremmin
(digitaalisesti ja jalkautuen) koko toteutusalueen harrastajia. Projektin myötä syntyy uusi
työpaikka/työpaikkoja, jossa vastataan neuvontatyön kehittämisestä ja palvelun
saavutettavuudesta. Lisäksi projektin aikana syntyneet käytännöt edesauttavat käsityön
elinkeinotoimintaa.

Projektin aikana tuotetaan neulemallisto yhdessä neulojien tai neulojiksi haluavien kanssa. Tavoitteena on kerätä alueelle merkityksellisiä tarinoita, asioita ja ideoita, jotka kuvastavat oululaista ja eurooppalaista mentaliteettia. Kootut asiat ovat pohjana neulemalliston suunnittelussa. Miltä voisi näyttää esim. Oulun villapaita? Projektissa käynnistetään suunnittelijahaku ja toteuttavan mallistoon valintaan on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa. Käynnistämme myös kansainvälisen neulesuunnitteluyhteistyön norjalaisen Linka Neumannin kanssa.

Hankkeen edistyminen

Tällä sivulla sekä some-kanavilla tullaan aktiivisesti kertomaan hankkeen edistymisestä. Otamme mielellämme ideoita ja ajatuksia vastaan sähköpostilla, toimisto@taitopohjoispohjanmaa.fi

Lisätietoja hankkeesta:

toiminnanjohtaja Elina Seppänen, puh. 040-352 2500, toimisto@pohjoispohjanmaa.fi