Käsityökoulu

Taito käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaan opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon ja luoda perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta. Opintojen laajuus on 500 h.

Käsityökoulussamme on ryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lasten ryhmissä kurssimaksu sisältää materiaalin, aikuisten ryhmissä kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu käytetyn materiaalin mukaan.

Näppärät (4-6 -vuotiaat)

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 
Hinta 110 € / lukukausi (15 kokoontumista).

Näppärät 1 -ryhmä tiistaisin klo 17.15–18  alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Kaisa Nivukoski.

Näppärät 2 -ryhmä tiistaisin klo 18.15-19 alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Kaisa Nivukoski.

Nikkarit (7-12 -vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä. Hinta 150 € / lukukausi (15 kokoontumista).

Nikkarit keskiviikkoisin klo 17.15–18.45 alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Juha Pöykkö

Nikkarit+ (12 + -vuotiaat/teemaopinnot)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativimpia tuotteita. Nikkareissa valmistetaan tuotteita puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaalien yhdistelmistä. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten töiden aikana. Hinta 150 € / lukukausi (15 kokoontumista).

Nikkarit keskiviikkoisin klo 19.00-20.30  alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Juha Pöykkö.

Luovat (7-9 -vuotiaat)

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.
Hinta 150 € / lukukausi (15 kokoontumista).

Luovat keskiviikkoisin klo 17-18.30  alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Alina Rajala. 

Taiturit (10-12 -vuotiaat) ja Taiturit+ (13-16 -vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana. Ryhmään voivat osallistua kaikki kiinnostuneet nuoret. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.
Hinta 150 € / lukukausi (15 kokoontumista).

Taiturit+ keskiviikkoisin klo 18.45-20.15 alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Alina Rajala.

Aikuiset 1

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten ryhmien tavoitteena on oman ilmaisutavan ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa jatkuvan oppimisen ajatus huomioiden. Hinta 170 € / lukukausi (9 kokoontumista), lisäksi materiaalit käytön mukaan.

HUOM! Ryhmät ovat täynnä – ilmoittaudu varapaikalle.

Ryhmä 1 joka toinen tiistai klo 17.30-20.30  alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Johanna Lumila.

Ryhmä 2 joka toinen maanantai klo 17.30-20.30 alkaen viikolla 3/2024. Opettaja Maria Visuri.

Ryhmä 3 joka toinen maanantai klo 17.30-20.30 alkaen viikolla 4/2024. Opettaja Maria Visuri.

Teemaryhmä joka toinen tiistai klo 17.30-20.30 alkaen viikolla 3/2024. Opettaja Johanna Lumila. (Tämä ryhmä on tarkoitettu jo yleisen oppimäärän yhteiset opinnot suorittaneille)

Käsityökoulun yhteystiedot

Rehtori Elina Seppänen, puh. 040-352 2500, toimisto@taitopohjoispohjanmaa.fi

Johanna Lumila, johanna.lumila@taitopohjoispohjanmaa.fi
Kaisa Nivukoski, kaisa.nivukoski@taitopohjoispohjanmaa.fi
Alina Rajala, alina.rajala@taitopohjoispohjanmaa.fi
Maria Visuri, maria.visuri@taitopohjoispohjanmaa.fi
Juha Pöykkö, jpoykko@gmail.com