Käsityökoulu

Taito käsityökoulu Pohjois-Pohjanmaan opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon ja luoda perustan luovalle käsityölle, joka on monimateriaalista, tavoitteellista ja ilmaisuvoimasta. Oppilaat pääsevätkin  tutustumaan monipuolisesti sekä perinteisiin, että uusiin käsityötekniikoihin, niin pehmeiden kuin kovienkin materiaalien parissa.

Tärkeänä osana työskentelyä koko opiskelun ajan on oppilaiden rohkaisu luovaan suunnitteluun ja itseilmaisuun. Käsityökoulun opinnot ovat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvaa,  tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta. Opintojen laajuus on 500 h.

Käsityökoulussamme on ryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille.

Näppärät (4-6 -vuotiaat)

Varhaisiän taidekasvatuksen ryhmä, jossa tutustutaan visuaalisen ilmaisun peruskäsitteisiin, -väreihin ja -muotoihin sekä käsityön perustekniikoihin. Lapset pääsevät alusta asti itse suunnittelemaan visuaalisen ilmeen työhönsä ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

Näppärät tiistaisin klo 17.15–18  alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Kaisa Nivukoski.

Nikkarit (7-10 -vuotiaat)

Ryhmän opetus painottuu koviin materiaaleihin ja käsityömuotoiluun. Nikkarit tutustuvat mm. puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaaleihin ja valmistavat tuotteita näiden materiaalien yhdistelmistä.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 17.15–18.45 alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Juha Pöykkö

Nikkarit+ (11-14 -vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativimpia tuotteita. Nikkareissa valmistetaan tuotteita puu-, metalli-, savi-, paperi- sekä muovimateriaalien yhdistelmistä. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten töiden aikana. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Nikkarit keskiviikkoisin klo 19.00-20.30  alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Juha Pöykkö.

Luovat (7-9 -vuotiaat)

Käsin ompelua ja muita käsityön perustekniikoita jo hieman osaavien ryhmä, jossa lapset pääsevät tutustumaan käsityön ja muotoilun maailmaan, perusteita pidemmälle. Töiden lähtökohtana on lapsen oma maailma ja mielikuvitus.

Luovat keskiviikkoisin klo 17-18.30  alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Alina Rajala. 

Taiturit (10-12 -vuotiaat) ja Taiturit+ (13-16 -vuotiaat)

Kädentaidoissa jo pidemmälle edenneiden ryhmä, jossa lapset suunnittelevat ja valmistavat itse vaativampia tuotteita. Käsityöllisen prosessin vaiheet opitaan pitempikestoisten tekemisten aikana. Ryhmään voivat osallistua kaikki kiinnostuneet nuoret. Mukanaolo ei edellytä aikaisempaa osallistumista käsityökoulun ryhmiin.

Taiturit+ keskiviikkoisin klo 18.45-20.15 alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Alina Rajala.

Aikuiset 1

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten ryhmien tavoitteena on oman ilmaisutavan ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Opinnot antavat valmiuksia hyödyntää opittua omassa työssä, harrastuksissa sekä yritystoiminnassa jatkuvan oppimisen ajatus huomioiden.

Ryhmä 1 joka toinen tiistai klo 17.30-20.30  alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Johanna Lumila.

Ryhmä 2 joka toinen maanantai klo 17.30-20.30 alkaen viikolla 33/2023. Opettaja Maria Visuri.

Ryhmä 3 joka toinen maanantai klo 17.30-20 alkaen viikolla 34/2023. Opettaja Maria Visuri. UUSI RYHMÄ!