Yhdistys

Taito Pohjois-Pohjanmaan historia alkaa jo yli sadan vuoden takaa. Olemme siis seuranneet yhteiskunnan muuttumista merkittävän ajan. Tämän päivän Suomi on luonnollisesti jotain ihan muuta kuin sata vuotta sitten. Yksi Taito Pohjois-Pohjanmaan tärkeistä tehtävistä onkin elää ajan hermolla samalla perinteitä kunnioittaen sekä kädentaitoja säilyttäen ja edistäen.

Aktiivinen yhdistys on jäsentensä summa. Yhteistyö, tiedonjako ja toiminnan suunnittelu ovat avain jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen.

Vuosittainen toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan ja toiminnan toteutuminen on nähtävillä vuosikertomuksessa.

Tämän päivän käsityökulttuuri on laaja-alaista ja moniulotteista. Siinä lyövät kättä perinne ja tekniikka. Ouluhan on yleisesti tunnettu teknologiakaupunkina. Käsityöläisyyttä voidaan hyvinkin kutsua pehmeäksi teknologiaksi – uudet tekniikat pohjaavat perinteisiin ja niiden pohjalta luodaan uutta.

Työmme perusperiaatteet ja toimintaamme ohjaavat arvot:

Luovuus – on itsensä toteuttamista, hyvinvointia ja joustavaa toimintaa

Taito – on jatkuvaa oppimista ja se kasvaa tekemällä

Rohkeus – on uskallusta kokeilla ja epäonnistua

Yrittäjyys – on vastuunkantoa käsityöalan yrittäjyydestä ja työllisyydestä

Vastuullisuus – on kestävää kehitystä ja huolehtimista tulevista sukupolvista sekä yhdenvertaisuudestaUudet viestintäkanavat mahdollistavat osaamisen edistämisen uusille kohderyhmille eivätkä aika ja paikka ole esteinä uusien asioiden oppimiselle ja uusien yhteisöjen luomiselle. Yhdistyksen yksi perustehtävä on tuoda ihmisiä yhteen. Yhdessäolo edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, helpottaa uusien asioiden omaksumista sekä edistää tiedonkulkua.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma tiivistettynä:

Käsityökulttuuri

Vuonna 2024 edistämme alueen omaa kulttuuri-identiteettiä käynnistämällä näkyvästi Oulu 2026 -hankkeen. Neuleita Euroopan reunalta –hankkeessa osallistetaan alueen asukkaat neulemalliston suunnitteluun ja toteutetaan uusia neuleohjemalleja alueen käsityöalan ammattilaisten kanssa. Luotolainen tikkuri –perhettä uudistetaan huomioiden nykypäivän kierrätyslangat. Uudistaminen tehdään perinnettä kunnioittaen, mutta nykypäivä ja uudet asiakkuudet huomioiden. Lisäksi laajennamme alueellista näkyvyyttä Kainuun maakuntalapasesta
inspiroituneella neulemallistolla.

Käsityötaidot

Osallistutaan Taitoliiton järjestämiin koulutuksiin ja kehitetään neuvontaa, kurssitoimintaa sekä taiteen
perusopetusta erilaisille ja eri-ikäisille kohderyhmille yhteistyössä Taitoliiton kanssa
Osallistutaan Taitoliiton järjestämiin koulutuksiin ja kehitetään kohderyhmä huomioiden neuvontaa, kurssitoimintaa sekä taiteen perusopetusta yhteistyössä Taitoliiton kanssa.

Kehitetään digitaalisia valmiuksia neuvonnan, kurssitoiminnan sekä taiteen perusopetuksen osalta.

Huomioidaan vastuullisuus hyödyntämällä ja jakamalla laaja-alaista osaamista järjestön sisällä yhteisillä
koulutuksilla ja bencmarking -toiminnalla. Huomioidaan materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys hyödyntämällä taitokeskusten ja asiakkaiden olemassa olevaa materiaalia sekä etsimällä uusia luovia tapoja käyttää erilaista kierrätysmateriaalia. Edistetään tasa-arvoa ja osallistumisen mahdollisuutta huomioimalla mm. erilaiset kulttuuritaustat, toimintaympäristöt sekä esteettömyys.

Innovoidaan uusia kurssiteemoja ja järjestetään kurssitoimintaa Kainuun alueella, Kuusamossa ja Oulussa.

Käsityöelinkeino

Toimitaan yhteistyössä Taitoliiton kanssa ja varmistetaan toimialaraporttien kyselyjen saavuttavan myös paikalliset käsityöyrittäjät.

Innovoidaan uusia tuotteita ja tapahtumia asiakaslähtöisesti yhteistyössä alueen käsityöyrittäjien ja luovien alojen toimijoiden kanssa.

Luodaan uusia kumppanuuksia kampanjoiden ja tuotevalikoiman kehittämisen myötä.

Ylläpidetään ja kehitetään kivijalkamyymälää ja kahvilaa Oulun rautatieasemalla.

Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen omaa verkkokauppaa.

Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisen taitoshop-verkkokaupan kampanjoihin ja ja lisätään tuotevalikoimaan paikallisia tuotteita.

Jatketaan myymälöiden tuotevalikoimien kehitystyötä alueen käsityöyrittäjien tuotevalikoimat ja erityisosaamiset huomioiden.

taan Oulun Taito Shopista Pop Up -myyntitilaa käsityöyrittäjille ja markkinoidaan tuotteita yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Osallistutaan alan messuille Oulussa ja Tampereella, lisäksi pienempiin tapahtumiin ja digitapahtumiin
joustavasti.Osallistutaan alan messuille Oulussa ja Tampereella, lisäksi pienempiin tapahtumiin ja digitapahtumiin joustavasti.

Markkinoidaan alueen käsityöyrittäjien tuotteita aktiivisesti markkinointisuunnitelmien mukaan.

Lisätään B to B -kauppaa liikelahjojen muodossa.

Osallistutaan kulttuurialan toimijoiden verkostotapaamisiin.

Vuoden 2022 vuosikertomus tiivistettynä (vuoden 2023 vuosikertomus valmistelussa):


Käsityökulttuurin kehittämiseksi julkaisimme 12 uutta käsityöohjetta harrastajien saataville. Ohjeita laadittiin tuftauksesta, semisolidivärjäyksestä, neulonnasta sekä makramee-solmeilusta.

Järjestimme 4 näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 3220. Tapahtumia järjestimme
yhteensä 1 joissa kävijöitä yhteensä 4149.

Käsityötaitojen edistämiseksi ylläpidimme Oulussa ja Kuusamossa kutomotoimintaa (616 harrastekäyntiä), järjestimme käsityökursseja (703 asiakasta), työpajoja (1575 asiakasta) ja kuntouttavaa työtoimintaa (77 asiakasta). Yhdistys antoi käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Yhteensä ryhmiä oli 8, joissa oppilaita 56 (20.9.).

Käsityöelinkeinon edistämiseksi yhdistys ylläpiti Oulun rautatieasemalla Taito Shop -myymälää, joka tarjosi jälleenmyyntipaikan n. 50 alan yrittäjälle ja pop up -myyntinäyttelypaikan 9 yrittäjälle. Lisäksi yhdistys hallinnoi omaa verkkokauppaa ja oli mukana valtakunnallisessa Taito Shop -verkkokaupassa. Yhteistyössä Oulun Business Aseman kanssa yhdistys järjesti ”Käsittämätön käsityö” -tapahtuman syyskuussa.

Vuonna 2022 yhdistyksen jäsenenä oli 516 käsityön harrastajaa. Työntekijöitä yhdistyksellä oli sesongin mukaan vaihdellen 10-15.

Jäseneksi liittymällä olet mukana edistämässä käsityökulttuuria toimialueellamme.
Liittyminen on helppoa Yhteystiedot -sivulla olevan lomakkeen kautta.
Jäsenyys maksaa vuodessa 26 € ja jäsenetuina saat mm. seuraavaa: kutoa kangaspuilla ja osallistua kursseille jäsenhintaan ja saat normaalihintaisista materiaaleista 5 % jäsenalennuksen (ei koske tilaustuotteita ja -materiaaleja). Lisäksi sinulla on mahdollisuus tilata Taito -lehti jäsenhintaan.

Jäsenalennuksen voit hyödyntää kursseillamme ja verkkokaupassamme (shop.taitopohjoispohjanmaa.fi) sekä Oulun ja Kuusamon myymälöissä. Jäsenalennuskoodi verkkokauppoihin on PPJASEN23, tarkistamme jäsenyyden voimassaolon toimituksen yhteydessä.

Kysy meiltä, anna palautetta, esitä toiveita

Digitaalinen neuvontapalvelu. Kysy meiltä ja me vastaamme kahden seuraavan arkipäivän kuluessa. Voit myös antaa palautetta ja esittää kurssitoivomuksia.

Liittyykö kysymyksesi, toiveesi tai palautteesi