Aikuiset ryhmässä tekemässä käsitöitä

Tietoa opetuksesta

Taiteen perusopetus on yleissivistävän koulutuksen ulkopuolista vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta.

Taito Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi järjestää yleisen- ja laajan opetussuunnitelman mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetus on yleissivistävän koulutuksen ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua eri taiteenalojen ammatillisiin ja korkea-asteen koulutuksiin. Taiteen perusopetusta annetaan paikallisissa taideoppilaitoksissa ja se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.

Nainen lankojen kanssa

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtää käsityön kulttuurisia merkityksiä. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. Opetus pohjautuu opetussuunnitelman perusteisiin sekä oppilaitoksen opetussuunnitelmaan.

Kirsi Juntunen

Rehtori

+358 50 4354 426

kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi