Taitoyhdistykset

Taitoyhdistykset

Taitojärjestön 15 taitoyhdistystä ja niiden lähes 100 toimipaikkaa ovat Suomen laajin käsityön palveluverkosto. Taitoyhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen kohtaamisia, joissa käsityöstä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt voivat kohdata käsityön äärellä.

Kursseilla, kerhoissa ja työpajoissa on tarjolla luovaa tekemistä kädentaitojen parissa, yhdessä toisten kanssa. Yhdistysten kurssivalikoima on monipuolinen. Kurssit ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään ympäri vuoden. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä kansalaisopistojen ja opintokeskusten kanssa. Jäsenilleen yhdistykset tarjoavat erilaisia etuja, mutta toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

Taitojärjestön koulutus- ja neuvontatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa elinikäiset oppimispolut käsityössä. Alueelliset yhdistykset toimivat yhä kiinteämmässä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Taiteen perusopetuksen käsityökoulut ovat taitoyhdistysten yksi tärkeimmistä toiminnoista. Käsityöalan yrittäjille yhdistykset tarjoavat monipuolisia myynti- ja näyttelymahdollisuuksia sekä koulutusta ja konsultointia osana myymälätoimintaa.

Kursseja, neuvontaa,
työpajajoja, käsityökouluja.

Käsityötuotteita
ja -materiaaleja

Yhteistyötä käsityöyrittäjien 
kanssa ja alan asiantuntijuutta.